11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ

2018
2017
12 ມັງກອນ
ຮຽນລູກຄ້າ!

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຕາລາງການລົງທຶນທີ່ປ່ຽນແປງໄປໃນວັນທີ່ 15 ມັງກອນ 2018 ລະຫ່ວາງວັນທີ່ Martin Luther king ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລີກາ:

ໂລ​ຫະ
ວັນຈັນທີາ 15 ມັງກອນ 2018 ປິດເວລາ 20:00 ນທ (EET)
ນ້ຳມັນ
ວັນຈັນທີາ 15 ມັງກອນ 2018 US Crude oil: ປິດເວລາ 19:45 ນທ (EET)
CFD - ດັດສະ​ນີ​ຫຸ້ນ
ວັນຈັນທີາ 15 ມັງກອນ 2018 S&P 500: ປິດ
NASDAQ 100: ປິດ
Dow Jones 30: ປິດ

ຕາລາງກາລົງທຶນຈະກັບສູ່ປົກະຕິໃນວັນທ່ 16 ມັງກອນ 2018

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຂໍ້ມູນຂ້າງຕົ້ນເພື່ອວາງແຜນການລົງທຶນຂອງເຈົ້າ.

ຂອບໃຈທີ່ເລືອກ WELTRADE ເປັນໂບຣກເກີລ໌ຂອງເຈົ້າ

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ທີມງານ WELTRADE

1
ເປີດ​ບັນ​ຊີ