11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ

2018
2017
12 ມີນາ
ຮຽນລູກຄ້າ!

ກະລູນາຮັບຮູ້ວ່າໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ແຄນະດາ ລັດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມີການປົບປ່ຽນຕາຕະລາງເວລາໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນໃນວັນທີ 11 ມີນາ ປີ 2018 ໃນຝັ່ງປະເທດຢູໂຣບຈະມີການປັບເວລາຕາມຫຼັງຈາກນີ້ 2 ອາທິດ ໃນວັນທີ 25 ມີນາຄົມ ປີ 2018 ດັງນັ້ນຕາລາງການລົງທຶນຈະປ່ຽນແປງຈະໄດ້ຮັບຜົນ ຕັ້ງແຕ່ 12 ມີນາ 2018 ຈົນເຖິ່ງ 23 ມີນາ 2018:

Forex
ປິດກອນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງໃນວັນສຸກ: 22:59 (EET)
ໂລ​ຫະ
ຫຍູດການຊື້ຂາຍຈະເກີດຂື້ນກ່ອນຊົ່ວໂມງ: 23:00-00:00 (EET)
ນ້ຳມັນ
ຍຸດການຊື້ຂາຍນຳ້ມັນດິບ US ຂະເກີດຂື້ນກ່ອນຊົ່ວໂມງ: 23:00-00:00 (EET)
ຍຸດການຊື້ຂາຍນຳ້ມັນດິບ UK ຂະເກີດຂື້ນກ່ອນຊົ່ວໂມງ: 23:00-02:00 (EET)

ຕາລາເວລາກັບສູ່ປົກກະຕິໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2018

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຂໍ້ມູນຂ້າງຕົ້ນເພື່ອວາງແຜນການລົງທຶນຂອງເຈົ້າ.

ຂອບໃຈທີ່ເລືອກ WELTRADE ເປັນໂບຣກເກີລ໌ຂອງເຈົ້າ

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ທີມງານ WELTRADE

22 ກຸມພາ
ຮຽນລູກຄ້າ!

ບໍລິສັດເຮົາຍິນດີປະກາດໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າແພດຟອມ MT5 ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໂປຣແກຣມນີ້ເປັນໜື່ງຂອງຄວາມນິຍົມໃນການໃຊ້ວິເຄາະທາງເທັກນິກດ້ວຍປະສິດທິພາບສູງແລະເພີ່ມໂອກາດເຮັດກຳໄລໃຫ້ເທດເດີ

ແພດຟອມເທດດິ້ງ MetaTrader 5 ປະກອບດ້ວຍຟັງຊັ່ນທັນສະໄໝຫຼາຍຂື້ນ: ໃຊ້ສຳຫຼັບທົດສອບກົນລະຍຸດການເທຣດພ້ອມກັນຫຼາຍສະກຸນເງິນ "market depth" ຟັງຊັ່ນ, ສ້າງ MQL5, ການເປີດຄຳສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າ ແລະຄວາມໄວ້ໃນການທຳການສັ່ງຊື້

ເທິງເວັບໄຊຕ໌ຂອງເຮົາສາມາດ ດາວໂຫຼດ MT5 ແພດຟອມສຳຫຼັບ Windows ເຊັ່ນດ່ຽວກັບໂປຣແກຣມຜ່ານມືຖືໃຊ້ງານດ້ວຍ iOS ແລະ Android ຫຼືໃຊ້ງານຜ່ານ ເວັບທັດມິນໍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນຜ່ານເບົາເຊີຣ໌

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ທີມງານ WELTRADE

16 ກຸມພາ
ຮຽນລູກຄ້າ!

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກຽວກັບການປ່ຽນແປງຕາຕະລາງເວລາການຊື້ຂາຍໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ເນື່ອງຈາກມື້ຂອງປະຖານນາທິບໍ່ດີສະຫາລັດອາເມລິກາ:

ໂລ​ຫະ
ວັນຈັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 ປິດເວລາ 20:00 ນທ (EET)
ນ້ຳມັນ
ວັນຈັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 US Crude oil: ປິດເວລາ 19:45 ນທ (EET)
CFD - ດັດສະ​ນີ​ຫຸ້ນ
ວັນຈັນທີ 19 ກຸມພາ 2018 S&P 500: ປິດ
NASDAQ 100: ປິດ
Dow Jones 30: ປິດ

ຕາຕະລາງຊື້ຂາຍຈະກັບສູ່ປົກກະຕິໃນ ວັນອັງຄານທີ່ 20 ກຸມພາ 2018

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຂໍ້ມູນຂ້າງຕົ້ນເພື່ອວາງແຜນການລົງທຶນຂອງເຈົ້າ.

ຂອບໃຈທີ່ເລືອກ WELTRADE ເປັນໂບຣກເກີລ໌ຂອງເຈົ້າ

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ທີມງານ WELTRADE

25 ມັງກອນ
ຮຽນລູກຄ້າ!

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຕາລາງການລົງທຶນທີາປ່ຽນແປງໄປຂອງ S&P/ASX 200 ໃນວັນທີ່ 26 ມັງກອນ 2018 ລະຫວ່າງວັນຊາດອ໋ອດສະເຕີເລຍ:

CFD - ດັດສະ​ນີ​ຫຸ້ນ
ວັນສຸກທີ່ 26 ມັງກອນ 2018 S&P/ASX 200: ປິດ

ຕາລາງການລົງທຶນຈະກັບສູ່ປົກກະຕິໃນວັນທີ່ 29 ມັງກອນ 2018.

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຂໍ້ມູນຂ້າງຕົ້ນເພື່ອວາງແຜນການລົງທຶນຂອງເຈົ້າ.

ຂອບໃຈທີ່ເລືອກ WELTRADE ເປັນໂບຣກເກີລ໌ຂອງເຈົ້າ

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ທີມງານ WELTRADE

12 ມັງກອນ
ຮຽນລູກຄ້າ!

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຕາລາງການລົງທຶນທີ່ປ່ຽນແປງໄປໃນວັນທີ່ 15 ມັງກອນ 2018 ລະຫ່ວາງວັນທີ່ Martin Luther king ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລີກາ:

ໂລ​ຫະ
ວັນຈັນທີາ 15 ມັງກອນ 2018 ປິດເວລາ 20:00 ນທ (EET)
ນ້ຳມັນ
ວັນຈັນທີາ 15 ມັງກອນ 2018 US Crude oil: ປິດເວລາ 19:45 ນທ (EET)
CFD - ດັດສະ​ນີ​ຫຸ້ນ
ວັນຈັນທີາ 15 ມັງກອນ 2018 S&P 500: ປິດ
NASDAQ 100: ປິດ
Dow Jones 30: ປິດ

ຕາລາງກາລົງທຶນຈະກັບສູ່ປົກະຕິໃນວັນທ່ 16 ມັງກອນ 2018

ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຂໍ້ມູນຂ້າງຕົ້ນເພື່ອວາງແຜນການລົງທຶນຂອງເຈົ້າ.

ຂອບໃຈທີ່ເລືອກ WELTRADE ເປັນໂບຣກເກີລ໌ຂອງເຈົ້າ

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ທີມງານ WELTRADE

1
ເປີດ​ບັນ​ຊີ