11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ
ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບັນ​ຊີ​ຈຳ​ລອງ
ກອງ​ທຶນ​ເງີນ​ລາງ​ວັນ
ລອງ​ເທຣດ​ຟໍ​ເລັກໂດຍ​ປາດສະຈາກ​ຄວາມ​ສ່ຽງ
ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເທຣດ​ດິ້ງ ບໍ່​ມີ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ!
ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເທຣດ​ດິ້ງ​ເຮັດໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ໄດ້​ພັດທະນາ ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ເທຣດ​ດິ້ງ​ໃນ​ຕະ​ຫລາດ Forex ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ຍັງ​ໄດ້ຮັບ​ເງີນ​ລາງ​ວັນ​ອີກ​ດ້ວຍ!
ທ່ານສາມາດອ່ານກົດການແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນ ເພດນີ`້
#
Account
Name, Surname or nickname
Balance, $
Profit by orders
Closed/Open
Number of orders
Closed/Open
City, country
{{account.account}}
{{account.name}} {{account.balance}} {{account.profit}} {{account.orders}} {{account.city}}
{{ page.NAME }}