11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ກັນຍາ 2016  
3.09.2016 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 5-9 ก.ย. 2559
ຄຣິກ Thaiforex.net
  ສິງຫາ 2016  
29.08.2016 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559
ຄຣິກ Thaiforex.net
28.08.2016 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2016 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
21.08.2016 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2016 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
21.08.2016 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 22-26 ส.ค. 2559
ຄຣິກ Thaiforex.net
14.08.2016 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2016 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
14.08.2016 WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2016 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดสุรินทร์
ຄຣິກ
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 36