11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ພະຈິກ 2017  
26.11.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2017 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
26.11.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค.2560
ຄຣິກ
25.11.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์
ຄຣິກ
19.11.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 20-24 พ.ย. 2560
ຄຣິກ
12.11.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2017 ณ Impact, Muang Thong Thani
ຄຣິກ
12.11.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 13-17 พ.ย. 2560
ຄຣິກ
5.11.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 6-10 พ.ย. 2560
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 ... 36