11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ຕຸລາ 2017  
30.10.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2017 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
29.10.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวัน ที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง
ຄຣິກ
28.10.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี
ຄຣິກ
28.10.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
ຄຣິກ
22.10.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดสุรินทร์
ຄຣິກ
22.10.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 23-27 ต.ค. 2560
ຄຣິກ
15.10.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2017 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดกาญจนบุร
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36