11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ຕຸລາ 2017  
14.10.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 16-20 ต.ค. 2560
ຄຣິກ
8.10.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2017 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
7.10.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 9-13 ต.ค. 2560
ຄຣິກ
  ກັນຍາ 2017  
30.09.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 2-6 ต.ค. 2560
ຄຣິກ
24.09.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2017 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
23.09.2017 WELTRADE จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2017 ณ ศุนย์ WELTRADE เวียงจันทน์ ประเทศลาว
ຄຣິກ
23.09.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 25-29 ก.ย. 2560
ຄຣິກ
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 36