11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ສິງຫາ 2017  
27.08.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2017 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
27.08.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2017 ณ The Impact, Muang Thong Thani
ຄຣິກ
26.08.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560
ຄຣິກ
19.08.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 21-25 ส.ค. 2560
ຄຣິກ
12.08.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 14-18 ส.ค. 2560
ຄຣິກ
5.08.2017 WELTRADE จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2017 ณ ศุนย์ WELTRADE เวียงจันทน์ ประเทศลาว
ຄຣິກ
5.08.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 ส.ค. 2560
ຄຣິກ
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 36