ສັນຍານ ZuluTrade

ໃຊ້ບໍລິການ ZuluTrade ເພືອຮັບສັນຍານການລົງທືນຈາກເທຮດເດີມືອາຊີບທົ່ວໂລກໂດຍເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນການເທຮດຄຳສັງຊື້ຈະຖືກເປີດໂດຍອັດຄະໂນມັດໃນບັນຊີການລົງທືນຂອງເຈົ້າ

ເຊື່ອມຕໍ່ແບບໃດ

5 ນາທີ
1
ສະໝັກ
ເທິງ​ເວັບ​ໄຊຕ໌
2
ເປີດ ບັນ​ຊີ ZuluTrade ແລະ ​ຝາກ​ເງີນ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ $200
5
ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ສັນຍານແ ລະຮັບການເຮັດທຸລະກຳເຂັ້າ ສູ່ບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍອັດຕາໂນມັດ
3
ຮັບອີເມວຈາກ ZuluTradeແລະ ລົງຊື່ເຂົາໃຊ້ທີ່ weltrade.zulutrade.com
4
ໃນສ່ວນການຕັ້ງຄ່າຂອງພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນ ZuluTrade ໃຫ້ປ້ອນໜາຍເລກບັນຊີແລະລະຫັດຊື້ຂາຍຂອງບນຊີແລະລໍຖ້າເພື່ອໃຫ້ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່
1
ສະໝັກ
ເທິງ​ເວັບ​ໄຊຕ໌
2
ເປີດ ບັນ​ຊີ ZuluTrade ແລະ ​ຝາກ​ເງີນ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ $200
3
ຮັບອີເມວຈາກ ZuluTradeແລະ ລົງຊື່ເຂົາໃຊ້ທີ່ weltrade.zulutrade.com
4
ໃນສ່ວນການຕັ້ງຄ່າຂອງພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນ ZuluTrade ໃຫ້ປ້ອນໜາຍເລກບັນຊີແລະລະຫັດຊື້ຂາຍຂອງບນຊີແລະລໍຖ້າເພື່ອໃຫ້ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່
5
ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ສັນຍານແ ລະຮັບການເຮັດທຸລະກຳເຂັ້າ ສູ່ບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍອັດຕາໂນມັດ

ZuluTrade ແມ່ນຫຍັງ?

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ