ລາງວັນຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ WELTRADE ພູູມໃຈທີ່ງານຂອງ ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງສູງຈາກບັນດາມື ອາຊີບ ສຳລັບເຮົາ ນີ້ຄືລາງວັນທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ລາງວັນພວກນີ້ເປັນແຮງຈູງໃຈສຳຄັນໃຫ້ ພວກເຮົາບໍ່ພັກ ດ້ວຍກຽດຕິຍົດເຮົາຈະບໍ່ຢຸດ ພັດທະນາຕໍ່

BEST FOREIGN BROKER 2019

ໃນປີ 2019, Weltrade ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນລາງວັນອື່ນໂດຍການໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ສະສົມໄວ້. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນນາຍ ໜ້າ ຕ່າງປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນງານ Asia Forex Expo 2019 ແລະໄດ້ຮັບລາງວັນ BEST FOREIGN BROKER 2019. ລາງວັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກພໍ່ຄ້າທົ່ວໂລກ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍພັກຜ່ອນແລະ ກຳ ລັງຂະຫຍາຍກິດຈະ ກຳ ຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໂດຍ ຄຳ ນຶງເຖິງຄຸນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງຂອງວັດທະນະ ທຳ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ. ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການລູກຄ້າໃນທຸກຂົງເຂດ

ລາງວັນບໍລິການລູກຄ້າດີເດັນໃນປີ 2017

ໃນເດືອນກັນຍາ 2017 WELTRADE ໄດ້ ຮັບລາງວັນອັນຊົງຄຸນຄ່າອີກໜື່ງລາງວັນ - ລາງວັນບໍລິການລູກຄ້າດີເດັນໃນປີ 2017 ນີ້ ແມ່ນສິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາພັທະນາການບໍລິການ ລູກຄ້າໃຫ້ດີຂື້ນອີກເພື່ອລູກຄ້າຂອງເຮົາ 7 ມື້ ຕໍ່ອາທິດ ແລະ ພວກເຮົາຍັງເບິ່ງຫານະວັດ ຕະກຳໃຫມ່ສຳຫຼັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຄວາມ ສຳເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ໂປຮແກຮມ Affiliate Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດປີ 2015

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015 ໄດ້ມີພິທີ ປະກາດລາງວັນຢ່າງເປັນທາງການຂອງງານ Forex Expo ໃນປະເທດລັດເຊຍ. ບໍລິສັດ WELTRADE ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເຂົ້າຮັບ ລາງວັນໂປຣແກຣມພັນທະມິດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໂປຣແກຣມຫຸ້ນສ່ວນພັນທະມິດຂອງເຮົາຍື່ນ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍໃຫ້ຫລາຍເຖິງ 85% ຂອງສະເປດ. ໂປຣແກຣມຫຸ້ນສ່ວນ ພັນທະມິດ ຖືເປັນລາງວັນສໍາຄັນທີ່ສ້າງ ປະຫວັດສາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ມັນເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ຈາກຄໍາແນະນຳແລະຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາພັດທະນາ ຄຸນນະພາບແລະບໍລິການຂອງເຮົາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະສູງຂຶ້ນໄປ.

ການປະຕິບັດການທາງການຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປີ 2015

WELTRADE ບໍ່ຍັງຢຸດກັບຄວາມສຳເລັດ. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບລາງວັນການບໍລິຫານຈັດການ ຊາດ Shanghai Forex Expo 2015. ໂດຍມີງານທັງໝົດ 3 ມື້ສຳລັບໂບຣກເກີ, ເທຣດເດີແລະນັກລົງທຶນຈາກທົ່ວໂລກຈັດ ຂຶ້ນທຸກປີທີ່ຊ່ຽງໄຮ້ ການໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມວ່ອງໄວແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຈັດການຄ້າການລົງທຶນ ຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ຮັບການຈື່ຈຳ ບໍ່ສະເພາະໃນ CIS ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການ ຍອມຮັບຈາກຕະຫຼາດການເງິນຈາກທົ່ວໂລກ ໃນປະເທດຈີນ.

ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຣັດເຊຍ 2014

ສຳລັບບໍລິສັດ WELTRADE ໃນປີ 2014 ເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນ The Best Customer Service Russia ເຊິ່ງຢູ່ໃນໝວດໝູ່ທີ່ດີ ທີ່ສຸດຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບໂບຣກເກີໃນ ດ້ານບໍລິການເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດທາງການເງິນ. ຄະນະກຳມະການໃຫ້ຄຳຕັດສິນວ່າບໍ່ແມ່ນ ສະເພາະຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການ ລະດັບສູງ ແຕ່ຍັງສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນແກ່ລູກຄ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ ບໍລິສັດຂອງເຮົາໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ດ້ວຍບໍລິການ ຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍສື່ສານໂດຍກົງກັບ ລູກຄ້າແລະເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຕາມລຳດັບ ຄວາມສຳຄັນ ແລະເຮົາຍັງຄົງເປີດຮັບຄຳ ສະເໜີແນະການໃຫ້ບໍລິການຂອງລູກຄ້າຢູ່ ສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຂອງເຮົາດີຍິ່ງ ໆຂຶ້ນ ໄປ

ລາງວັນ Olimp Awards ປະຈຳປີ 2014

ໃນປີ 2014, ບໍລິສັດ WELTRADE ໄດ້ຮັບ ລາງວັນອັນມີກຽດຈາກ Business Olimp Awards ບໍລິສັດເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນໃນໝວດ ໝູ່ຂອງບໍລິສັດແຫ່ງປີໃນຕະຫລາດການເງິນ ທາງດ້ານການເລືອກລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກ ທະນາຄານຊັ້ນນຳ, ທາງດ້ານການລົງທຶນ, ທາງດ້ານປະກັນໄພ, ແລະທາງດ້ານບໍລິສັດ ນາຍໜ້າຊື້ຂາຍຫລັກຊັບດຳເນີນການໂດຍຜ ູ້ຊ່ຽວຊານເປັນເວລາຫົກເດືອນ. ເກນຫລັກ ໃນການປະເມີນຜົນຄວາມສຳເລັດຂອງ ບໍລິສັດ ຄື ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງການເງິນ ຊື່ສຽງໃນການດຳເນີນການ, ການປະຕິບັດ ຕາມພາລະຜູກພັນໃຫ້ກັບລູກຄ້າແລະຄູ່ຄ້າ ເຊັ່ນດຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ທາງການເງິນແລະໂປຣແກຣມ

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ