ຂ່າວຂອງບໍລິສັດ

{{item.DATA * 1000 | date : 'dd.MM.yyyy'}}
{{item.DATA * 1000 | date : 'dd.MM.yyyy'}}
{{item.NAME}}
{{item.ID}}
ຫຼາຍກວ່າ
ເປີດ​ບັນ​ຊີ
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ