ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ບ່ອນເກັບຖາວອນຂອງການແຂ່ງຂັນ IB Contest

Selamat kepada para pemenang kami

photo
1

{{winers[0].FULL_NAME}}

photo
2

{{winers[1].FULL_NAME}}

photo
3

{{winers[2].FULL_NAME}}

# ID ພາດເນີຣ໌ ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ * ປະລິມານການເທຮດຂອງລູກຄ້າໃໝ່ທີ່ສະໝັກລະຫວ່າງການແຂງຂັ້ນ ວັນທີ່ລົງທະບຽນ
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}

#ID ພາດເນີຣ໌