ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ຮັບຟຣີ iPhone X

ເຂົ້າຮ່ວມ WELTRADE ແລະໄດ້ຮັບ iPhone X ຟຣີ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ iPhone ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຕ້ອງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂນີ້:

ຜົນລວມເງິນຝາກຕ້ອງເທົ່າກັບ $5000

ບັນລຸປະລິມານການຊື້ຂາຍ 250 lots

ວິທີການຮັບ iPhone X ຟຣີ?

ສະໝັກ
ຝາກເງິນຈຳນວນ $5000
ທັງໝົດ
ບັນລຸປະລິມານການຊື້ຂາຍ
250 lots
ຮັບຟຣີ
iPhone X