ໂປຣແກມພັນທະມິດ

ສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ມັ່ນຄົງແລະປະສົບ ຜົນສຳເລັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນ

95%

ຂອງສະເປຣດ

ຈ່າຍເງິນເຖີ່ງຫຸ້ນສ່ວນທັນທີ່

ສະຖິຕິທີ່ໂປ່ງໃສແລະມີປະໂຫຍດ

ມີໂປຣແກມເຮັດສ່ວນລົດຄືນເງິນໃຫ້ ແກ່ລູກຄ້າ

ມີສືໂຄສະນາແລະການວິເຄາະ

ມີຜູ້ຈັດການສ່ວນຕົວ

ມັນເຮັດວຽກແບບໃດ

01
ເປັນພັນທະມິດກັບ
WELTRADE
02
ດຶງດູດລູກຄ້າໃໝ່
03
ລູກຄ້າທີ່ເຮັດກຳໄລຈາກການ
ຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດຟໍເລັກຣ໌
04
ທ່ານໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມີຊັ່ນຈາກ
ລູກຄ້າທຸກລາຍ

ເລືອກຮູບແບບຄວາມຮ່ວມມືທີ່ ເໝາະສົມທີ່ສຸດ

ຫຼາຍເຖີ່ງ 95% ຈາກສະເປຣດ

ໂປຣແກມພັນທະມິດ
3 ຊັນ

ຈາກ 5%

ຈາກ 15%

ຈາກ 75%

ຫຼາຍເຖີ່ງ 85% ຈາກສະເປຣດ

ໂປຣແກມພັນທະມິດ
1 ຊັນ

ຫຼາຍເຖີ່ງ 85%

ພວກເຮົາມອບເຄື່ອງມືທຸກຢ່າງ ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ທ່ານສຳຫຼັບດິງ ດູດລູກຄ້າໃໝ່

ສະຖິຕິທີ່ໂປ່ງໃສ
ປະຕິທິນເສດຖະກິດ
ລິງຄ໌ສະມັກ
ການວິເຄາະຢ່າງມີຄຸນນະພາບ
ແບນເນີຣ໌ HTML5 ແລະ GIF
ບໍລິການຄື່ນເງິນລູກຄ້າ

ຈະເປັນຫຸ້ນສ່ວນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໄດ້ແບບໃດ?

ບ໊ອກເກີຣ໌

ສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການສືສານໃນຟໍລຳບ໊ອກແລະເຄືອຄາຍ
ສັງຄົມ

ນັກທຸລະກິດ

ບອກທຸກຄົນກ່ຽວກັບປະໂຫຍດຂອງການເຮັດວຽກກັບ WELTRADE

ຜູ້ດູແລເວັບ

ແງອັດຕາການເຂົ້າເບິງຈາກເວັບໄຊລ໌ຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນ
ລາຍໄດ້

ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາການຂາຍ

ດຶງດູດລູກຄ້າຜ່ານທາງເວັບໄຊລ໌ຂອງທ່ານໂດຍໃຫ້ລະບົບ
ການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດແກ່ພວກເຮົາ

ນັກວິເຄາະ

ສ້າງການວິເຄາະຂອງທ່ານເພືອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມຄິດ
ເຫັນຈາກການຄາດການແລະສັນຍານໃນຕະຫຼາດ

ບໍລິການຄື່ນເງິນ

ສົ່ງຄື່ນຄອມມີຊັ່ນຂອງພາດເນີໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ