iphone12
ໂປຣດແກຣມພັນທະມິດ WELTRADE
ເຮົາຈ່າຍທຸກໆຊົ່ວໂມງ!

ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

0

ຕໍ່​ເດືອນ

ຂຳເປັນຕ້ອງດຶງດູດ

200

ລູກຄ້າ *

 • $0
 • $5 000
 • $10 000
 • $15 000
 • $20 000
 • $25 000
 • $30 000
 • $0
 • $5K
 • $10K
 • $15K
 • $20K
 • $25K
 • $30K
ທ່ານດຶງດູດລູກຄ້າຫຼາຍເທົ່າໃດກໍແຮງມີລາຍຮັບຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ

ເລີ່ມຮັບລາຍໄດ້ພາຍໃນ ໜຶ່ງ ນາທີ

ຂັ້ນຕອນທີ 1
ລົງທະບຽນ ແລະເປີດໃຊ້ໂປແກຼມພັນທະມິດ

ໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກ່ວາ 1 ນາທີ

ຂັ້ນຕອນທີ 2
ແຊລີ້ງພັນທະມິດແລະດຶງດູດລູກຄ້າ

ໃຊ້ວັດສະດຸແລະເຄື່ອງມືວິເຄາະຂັ້ນສູງຂອງເຮົາ

ຂັ້ນຕອນທີ 3
ຮັບການຈ່າຍເງິນທຸກໆຊົ່ວໂມງ

ຖອນເງິນກັບລະບົບການຈ່າຍເງິນສະດວກສະບາຍ 24/7

ສະຖານະພັນທະມິດ

ການໜູນວຽນຂອງທ່ານຫຼາຍຂື້ນສະຖານະຂອງທ່ານຈະສູງຂັ້ນ. ທຸກເດືອນ ລະບົບຈະຄຳນວນການໜູນວຽນຂອງລູກຄ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະກຳນົດ ສະຖານະພັນທະມິດໃຫມ່. ສະຖານະພັນທະມິດຂອງທ່ານສູງຊື້ນເທົ່າໄດ້ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ສຸງຂື້ນ.

Standard

ຫຼາຍເຖີ່ງ 65%

ຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຕໍ່ລູກຄ້າ

Professional

ຫຼາຍເຖີ່ງ 75%

ຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຕໍ່ລູກຄ້າ

Expert

ຫຼາຍເຖີ່ງ 85%

ຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຕໍ່ລູກຄ້າ

ປັດຊ້າຍແລະຂວາເພື່ອເບິ່ງຮູບພາບຈາກກິດຈະກຳໃນອະດີດຂອງເຮົາ

ການແຂ່ງຂັນແລະກິດຈະກຳ

ຮັບເງິນພິເສດແລະລາງວັນທີເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພັນທະິດ WELTRADE

FAQ

ເຮົາໄດ້ລວບລວມ ຄຳຕອບສຳຫຼັບຄຳຖາມຍອດນິຍົມ ໃນໂປຣແກຣມພັນທະມິດ.
ວິທີກຳຫນົດຄ່າຕອບແທນຈະເກີດຂື້ນແນວໃດ?

ການມີສ່ວນຮ່ວມໂປຣແກຣມພັນທະມິດ WELTRADE ໃນຖານະພັນທະມິດອອ່ນລາຍ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຕາມ ຂໍກຳນົດ ຂອງໂປແກຼມພັນທະມິດຈາກຂໍ້ສະເໜີທັງໝົດຈາກ ການເທຣດລູກຄ້າ ລາງວັນຈະໄດ້ຮັບລາງທຸກໆຊົ່ວໂມງ.

ລະບົບບັນຊີທີ່ລົງທະບຽນແມ່ນຫຍັງ?

ການລົງທະບຽນຖຶກນຳເຊັ້າບັນຊີ:

- ເມື່ອທ່ານດຶງດູດລູກຄ້າຜ່ານລີງພັນທະມິດຫຼືເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີການໂພດແບນເນີ ກັບລີງພັນທະິດຂອງທ່ານຂອງທ່ານ;

- ເມື່ອລູກຄ້າດື່ງດູດໂດຍທ່ານລະບຸລະຫັດພັນທະມິດຂອງຂະນະທີ່ລົງທະບຽນບັນຊີຂອງພວກເຂົາ.

ສື່ສົ່ງເສີມການຂາຍໃດບາງທີ່ດື່ງດູດລູກຄ້າທີ່ພັນທະມຶດ?

ບໍລິສັດ WELTRADE ສະເໜີພັນທະມິດ ໂຊລູຊັນໂຄສະນາສຳເລັດຮູບ ເພື່ອດຶງດູດລູກຄ້າ:

- ແບນເນີສຳເລັດຮູບ ສຳລັບໂປໂມຊັ່ນຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ;

- ຂໍ້ຄວາມສົ່ງເສີມການຂາຍສຳເລັດຮຸບທີ່ສາມາດໃຊ້ກັບເວບໄຊທ໌ຂອງພັນທະມິດໃນ Google, Facebook, ຈົດໝາຍ ຂ່າວ Instagram ແລະເເພລດຟອມການໂຄສະນາອື່ນໆ;

- ລີ່ງພັນທະມຶດສຳເລັດຮຸບເພື່ອດຶງດູດລູກຄ້າ;

- ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ສາມາດຮັບເງີນໄດ້ເທົ່າໃດ?

ຈຳ ນວນລາຍໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ ແລະ ຂື້ນຢູ່ກັບ ຈຳ ນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ລວມທັງສະຖານະຂອງພັນທະມິດ.

ວິທີການຖອນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ?

ທ່ານຄວນເຮັດການຖອນເງິນໃນພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອຖອນເງິນ ຖອນໄດ້ທຸກເວລາ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ.

* ລູກຄ້າ — ລູກຄ້າທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ 10 ກ້ອນ/ເດືອນ
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ