11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ແພດ​ຟອມ

MT4

MetaTrader 4 ຄືໂປຣແກຣມຟີສຳຫລັບ ການເທຣດໃນຕະຫລາດຟໍເລັກທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ ແຜນຟອມນີ້ມອບຂໍ້ສະເຫນີໂອກາດພິເສດ ສຳຫຼັບເທຣດເດີເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືວິເຄາະທາງ ເທດນິກ,ດານຈຳລອງກົນລະຍຸດການລົງ ທືນ,ລົງທືນດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດ.ລຸ່ນ ຂອງໂປຣແກຣມຮອງຮັບມືຖື,ເວັບເທີມິນໍ ສຳຫຼັບການເຂົ້າເຖິງຈາກອິນເຕີເນັດເບລາ ເຊືອເຊັນດຽວກັບມັດຕິເທີມິນໍສຳຫຼັບການ ຈັດການບັນຊີຫຼາຍບັນຊີພ້ອມກັນ

MT5

MetaTrader 5 ເປັນແຜນຟອມເນັກປະສົງ ສຳຫຼັບການຊື້ຂາຍໃຊ້ງານຟີເຊັນ:ການວິເຄາະ ທາງເທັກນິກການໃຊ້ລະບົບການຊື້ຂາຍ ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຄັດລອກການ ຊື້ຂາຍຂອງເທຣດເດີລາຍອື່ນແອັບພີເຄຊັນ ຂອງໂປຣແກຣມສຳຫຼັບອຸປະກອນເຄື່ອນທີ ່ ແລະ ເວັບເທີມິນໍສຳຫຼັບການເຂົ້າເຖິງຈາກ ອຸປະກອນໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ມີອິເຕີເນັດ