ການຝາກເງິນບໍ່ມີຄ່າຄອມມີຊັນ

ຝາກເຂົ້າບັນຊີ Weltrade ຂອງທ່ານແລະເພີດເພີນໄປກັບຜົນປະໂຫຍດສອງເທົ່າ

ຮັບສອງເທົ່າດວ້ຍ Weltrade: ປະຢັດຄ່າຄອມມິດຊັ່ນແລະອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ດີ

ຄ່າທຳນຽມການຝາກ

Weltrade
ໂບຣກເກີອື່ນໆ
0% 1.0%
0% 0.5%
0% 4.9%

ທ່ານເຄີຍຄິດກ່ຽວກັບການສູນເສຍເມື່ອຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີການຄ້າຂອງທ່ານຫຼືບໍ່?

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ Weltrade

1

ໃຫ້ເວົ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການຝາກ 50 000 THB ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ

2

Weltrade ຄອມມີຊັນ 0%, ອັດຕາການແລກປ່ຽນ 31.00 THB/USD

50 000 / 31.00 - 0% = $1612.90

ທ່ານໄດ້ຮັບ!

ໂບກເກີອື້ນເຮັດວຽກແບບໄດ້

1

ໃຫ້ເວົ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການຝາກ 50 000 THB ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ

2

ໂບຣກເກີ X ຄ່າຄອມມີຊັນ 5%, ອັດຕາການແລກປ່ຽນ 32.60 THB/USD

50 000 / 32.60 - 5% = $1457.06

ທ່ານຈ່າຍຄ່າຄອມມິຊັ້ນ

ທ່ານປະຫຍັດໄດ້ຫຼາຍເຖີງ $76.69 ເທິງຄ່າຄອມມີຊັນ ແລະຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ $79.15 ຂອບໃຈສຳຫຼັບອັດຕາການແລກປ່ຽນທີດີ!
line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ