number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
MEGA CONTESTFREE
ການແຂ່ງຂັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ
ລໍາດັບທີ່ຈ່າຍເງິນແລ້ວ
flag-icon

ການແຂ່ງຂັນ ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ປະກາດຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນ — {{currentContest.dateStop}}

ການແຂ່ງຂັນ ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ

ການແຂ່ງຂັນຟຣີໃນບັນຊີທົດລອງພ້ອມເງິນລາງວັນ $100 000! ຜຼ້ຊະນະ 2020 ຄົນຖ໊ກກຳນົດດວ້ຍຍອດເງີນໃນບັນຊີສູງສູດ. ທ່ານສາມາດເທຣດມື້ໃດກໍ່ໄດ້ຂອງອາທິດລວມທັງມື້ພັກເສົາອາທິດ!
ເຂົ້າຮ່ວມ
podium
ລໍາດັບທີ່ຈ່າຍເງິນແລ້ວ
{{currentContest.prizeCount}}
curency
ເງິນລາງວັນ
${{(currentContest.prizeFund | number).replace(',', ' ')}}
avatar
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
{{currentContest.memberCount}}

ການຈັດອັນດັບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຜຼ້ຊະນະ

ສຳດັບທີ່ ລາງວັນ cup ຍອດຄົງເຫລືອ, USD ເງິນທຶນ, USD
{{item.position}} ${{item.prize}}
{{item.name}}
chart
{{(item.balance | number : '2').replace('\,', ' ')}} {{(item.equity | number : '2').replace('\,', ' ')}}
ສະແດງລາຍການ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ເຖິງ {{ matMin(currentPage)}} ຈາກ {{userCount}} ລາຍການ
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ ເວລາ {{dateUpdateContest | date : 'HH:mm' }}
ສະບາຍດີ, ວິທີການເຂົ້າຮ່ວມ MEGA CONTEST 2020?
ສະບາຍດີ!
ຢືນຢັນເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແລະເປີດບັນຊີຕົວຢ່າງການແຂ່ງຂັນ.
ຜູ້ຊະນະຖືກກຳນົດແນວໃດ?
ຍອດເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນບັນຊີການສາທິດຫຼາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງທ່ານຢູ່ກະດານຜູ້ນຳຫລາຍຄົນເທົ່ານັ້ນ
ຂອບ​ໃຈ!

ມີຄຳຖາມຫຍັງອີກບໍ່?

  • ການລົງທະບຽນ: {{currentContest.dateRegStart}} - {{currentContest.dateRegEnd}}
  • ວັນແຂ່ງຂັນ: {{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}
  • ຜົນການແຂ່ງຂັນ: {{currentContest.dateStop}}
ສອບຖາມ 24/7 ເງື່ອນໄຂການໂປຣໂມຊັ້ນ
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ