ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

Free demo contest

ການແຂ່ງຂັນຟຣີໃນບັນຊີທົດລອງພ້ອມເງິນລາງວັນ $50 000! ຜຼ້ຊະນະ 200 ຄົນຖ໊ກກຳນົດດວ້ຍຍອດເງີນໃນບັນຊີສູງສູດ. ທ່ານສາມາດເທຣດມື້ໃດກໍ່ໄດ້ຂອງອາທິດລວມທັງມື້ພັກເສົາອາທິດ!

ເຂົ້າຮ່ວມ ປິດການລົງທະບຽນ ການແຂ່ງຂັນສິນສຸດລົງແລ້ວ
ການລົງທະບຽນ
{{currentContest.dateRegStart}} - {{currentContest.dateRegEnd}}
ການແຂ່ງຂັນ
{{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}
ຈໍານວນເງິນລາງວັນ
{{currentContest.prizeCount}}
ເງິນລາງວັນ
${{(currentContest.prizeFund | number).replace(',', ' ')}}
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
{{currentContest.memberCount}}

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

ເປີດບັນຊີທົດລອງການແຂ່ງຂັນ
ເທຣດໄດ້ທຸກມື້ຕະຫຼອດອາທິດ (24/7)
ໄດ້ຮັບກໍາໄລສູງສຸດ
ຮັບສູງເຖິງ $5000 ໃນບັນຊີຊື້ຂາຍ
ຖອນກໍາໄລໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ

ການຈັດອັນດັບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ສຳດັບທີ່ ລາງວັນ cup ຍອດຄົງເຫລືອ:USD ເງິນທຶນ USD
{{item.position}} ${{item.prize}}
{{item.name}}
chart
{{item.name}}
{{(item.balance | number : '2').replace('\,', ' ')}} {{(item.equity | number : '2').replace('\,', ' ')}}
ລາຍະການ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ເຖິງ {{ matMin(currentPage)}} ຈາກ {{userCount}} ລາຍະການ
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ ເວລາ {{date | date : 'HH:mm' }}