weekly-demo-series
live-rec
prize-img

IB Contest

ສຳຫຼັບພັນທະມິດຂອງບໍລິສັດທ່ານ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜືງໃນການ ແຂ່ງຂັນ IB ຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ລວມມູນຄ່າ $15 000! ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ ໄຊຊະນະ, ທ່ານຕ້ອງດຶງດູດລູກຄ້າ ໃໝ ່ ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ເຂົ້າຮ່ວມ ດຽວນີ້!

ການແຂ່ງຂັນພັນທະມິດທີ່ນ່າເຊືອຖ ືທີ່ສຸດຂອງ WELTRADE ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຂື້ນ ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ມູນຄ່າ $15 000! ສະມັກທັນທີ່!

ສຳຫຼັບຫຸ້ນສ່ວນທີ່ມີການດຶງດູດລູກຄ້າ ຫຼາຍທີ່ສຸດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກ WELTRADE

ການແຂ່ງຂັນໄດ້ສິນສຸດລົງແລ້ວ ສຳຫຼັບການແຂ່ງຂັນຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ ເພື່ອເບິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງກ່ອນ ກະລຸນາກົດລິ້ງທາງລຸ່ມ

ບ່ອນເກັບຖາວອນຂອງການແຂ່ງຂັນ IB Contest

ມັນເຮັດວຽກແນວ ໃດ

suitcase

ເປັນພັນທະມິດຂອງ WELTRADE

suitcase

ດຶງດູດລູກຄ້າໃຫມ່

suitcase

ທ່ານໄດ້ຮັບຄອມມິຊັ້ນ ຈາກທຸກໆ ການ ເທຮດທີ່ລູກຄ້າຊື້ຂາຍ

suitcase

ຮັບລາງວັນຈາກການ ແຂ່ງຂັນ IB

ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນ

cup
ລຳດັບ
ລາງວັນ
{{$index + 1}}
11-20
{{(item | number).replace(',', ' ')}}
calendar
ການລົງທະບຽນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ່
{{ibContest.dateRegStart * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}} - {{ibContest.dateRegEnd * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}
startup
ການແຂ່ງຂັນເລີ່ມຂື້ນໃນວັນທີ່
{{ibContest.dateStart * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}} - {{ibContest.dateEnd * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}
trophy
ຈໍານວນເງິນລາງວັນ
{{ibContest.amountPrizes}}
money
ມູນຄ່າຮ່ວມຂອງການແຂ່ງຂັນ
${{(ibContest.prizeFound | number).replace(',', ' ')}}
team
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:
{{ibContest.countUsers}}
zig-zag

ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນ

# ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ  * ປະລິມານການເທຮດຂອງລູກຄ້າໃໝ່ທີ່ສະໝັກລະຫວ່າງການແຂງຂັ້ນ ວັນທີ່ລົງທະບຽນ
{{user.place}} {{user.referalId}} {{user.clientCount}} {{user.volume}} {{user.dataRegistration * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}
ລາຍະການ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ເຖິງ {{ matMin(currentPage)}} ຈາກ {{ibContestUsers.length}} ລາຍະການ
ອັນດັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້
ການປັບປຸງລ້າສຸດ: {{dateRefresh}} EET
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ