ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

IB Contest

ການແຂ່ງຂັນໄດ້ສິນສຸດລົງແລ້ວ ສຳຫຼັບການແຂ່ງຂັນຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ ເພື່ອເບິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງກ່ອນ ກະລຸນາກົດລິ້ງທາງລຸ່ມ

ບ່ອນເກັບຖາວອນຂອງການແຂ່ງຂັນ IB Contest

ສຳຫຼັບພັນທະມິດຂອງບໍລິສັດທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜືງໃນການແຂ່ງຂັນ IB ຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບລາງວັນລວມມູນຄ່າ {{rewardFull}}. ເພືອຊະນະຕ້ອງດຶງດູດລູກຄ້າໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຜູ້ຊະນະຈະພິຈາລະນາຈາກປະລິມານການຊື້ຂາຍຂອງລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດໃນ ຊ່ວງລະຍະເວລາການແຂ່ງຂັນ, ເຂົ້າຮ່ວມທັນທີ່!

ການແຂ່ງຂັນພັນທະມິດທີ່ນ່າເຊືອຖືທີ່ສຸດຂອງ WELTRADE ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນ ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນມູນຄ່າ {{rewardFull}}. ສະມັກທັນທີ່!

ສຳຫຼັບຫຸ້ນສ່ວນທີ່ມີການດຶງດູດລູກຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກ WELTRADE

{{rewardFull}}
Learn

ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ

become

ເປັນພັນທະມິດຂອງ WELTRADE

team

ດຶງດູດລູກຄ້າໃຫມ່

check

ທ່ານໄດ້ຮັບຄອມມິຊັ້ນຈາກທຸກໆ ການເທຮດທີ່ລູກຄ້າຊື້ຂາຍ

ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

Place Earned money
{{place.position}} ${{(place.amount | number).replace('\,', ' ')}}
{{place.position}} ${{(place.amount | number).replace('\,', ' ')}}
Place Earned money
{{place.position}} ${{(place.amount | number).replace('\,', ' ')}}
{{place.position}} ${{(place.amount | number).replace('\,', ' ')}}
{{place.position}} ${{(place.amount | number).replace('\,', ' ')}}
{{place.position}} ${{(place.amount | number).replace('\,', ' ')}}

ການລົງທະບຽນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ່

{{regStart}}

ລະຍະເວລາຮັບສະມັກ

3 ເດືອນ

ການແຂ່ງຂັນເລີ່ມຂື້ນໃນວັນທີ່

{{contestStart}}

ມູນຄ່າຮ່ວມຂອງການແຂ່ງຂັນ

{{rewardFull}}

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:

{{userContestAmount}}

ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

# ID ພາດເນີຣ໌ ຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ດຶງດູດ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ * ປະລິມານການເທຮດຂອງລູກຄ້າໃໝ່ທີ່ສະໝັກລະຫວ່າງການແຂງຂັ້ນ ວັນທີ່ລົງທະບຽນ
{{($index + 1) + (pagePagination * amountPagination)}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}

#ID ພາດເນີຣ໌