WORLD partner contest

WPC2022 — ເປັນກ່ານແຂ່ງຂັນພັນທະມິດ X2 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນສາມາດຊະນະໄດ້ສອງຄັ້ງເປັນພັນທະມິດກັບພວກເຮົາດືງດູດລູກຄ້າໄຫມ່ແລະຊະນະລາງວັນເງິນສົດ!

ການແຂ່ງຂັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີວັນທີ 29 ທັນວາ 2022

ພັນທະມິດ WELTRADE ທີ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ສຸດຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນແຫ່ງຄວາມສຸກ

ສຳລັບພັນທະມິດທົ່ວໂລກ

ນັບສະເພາະລູກຄ້າໄໝ໋ເທົ່ານັ້ນ

ເງິນລາງວັນ X2

ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຍາວເຖີງ 3 ເດືອນ

ພັນທະມິດທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຮັບການລົງທະບຽນເປັນພັນທະມິດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.

ໄລຍະເວລາ

{{ibContest.dateStart * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}} — {{ibContest.dateEnd * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}

ຜົນໄດ້ຮັບ

{{ibContest.dateStop * 1000 | date : 'dd.MM.yy'}}

ຜູ້ຊະນະ

{{ibContest.amountPrizes}}

ເງິນລາງວັນ

${{(ibContest.prizeFound | number).replace(',', ' ')}}

ລີດເດີບອດ

ຜູ້ຊະນະ

ລຽງຕາມປ
ະລິມານການຊື້ຂາ
ຍຂອງລູກຄ້າໃໝ່
ລຽງຕາມຈຳນວນລູກຄ້າ
ທີ່ໃຊ້ງານໃໝ່
ລະຫັດພັນທະມິດ

ປະລິມານ, ລັອດ ພິຈາລະນາສະເພາະລູກຄ້າໃຫມ່ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ

ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ງານ ພິຈາລະນາສະເພາະລູກຄ້າໃຫມ່ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ

{{user.placeVolume}} - ${{(user.prizeVolume | number).replace(',', ' ')}} - {{user.placeClient}} - ${{(user.prizeClient | number).replace(',', ' ')}} -
{{user.country}} {{user.referalId}}
{{user.volume}} {{user.clientCount}}
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ {{dataUpdate}} EET
ລຽງຕາມປ
ະລິມານການຊື້ຂາ
ຍຂອງລູກຄ້າໃໝ່
ລະຫັດພັນທະມິດ

ປະລິມານ, ລັອດ ພິຈາລະນາສະເພາະລູກຄ້າໃຫມ່ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ

{{user.placeVolume}} ${{(user.prizeVolume | number).replace(',', ' ')}}
{{user.country}} {{user.referalId}}
{{user.volume}}
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ {{dataUpdate}} EET
ລຽງຕາມຈຳນວນລູກຄ້າ
ທີ່ໃຊ້ງານໃໝ່
ລະຫັດພັນທະມິດ

ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ງານ ພິຈາລະນາສະເພາະລູກຄ້າໃຫມ່ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ

{{user.placeClient}} ${{(user.prizeClient | number).replace(',', ' ')}}
{{user.country}} {{user.referalId}}
{{user.clientCount}}
ຂໍ້ມູນຖືກອັບເດດ {{dataUpdate}} EET

ຂໍ້ເທັດຈິງ

16

ປີຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນ

10 000+

ພັນທະມິດທົ່ວໂລກ

20+

ການແຂ່ງຂັນທີ່ຈັດຂຶ້ນ

$10M+

ຈ່າຍໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ

ເລື່ອນໄປທາງຊ້າຍແລະຂວາເພື່ອເບິ່ງຮູບຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາຂອງເຮົາ

ກິດຈະກຳຂອງພາດເນີ້

ເງື່ອນໄຂໂປຣໂມຊັ່ນ
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ