ບັນຊີ Demo ຟຣີ

ຈູດເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານໃນການສຳຫຼວດໂລກຂອງ Forex. ຮັບປະສົບການການຊື້ຂາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະເຂົ້າມາຕະຫລາດດ້ວຍຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ

ເຂົ້າເຖິງບັນຊີ Demo ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທືນໃດໆ

ບັນຊີ Demo Forex Weltrade ຂອງທ່ານແມ່ນບັນຊີຝຶກຫັດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານລົງທະບຽນເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບແພລະຕະຟອມການຄ້າ Forex ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ Forex ກ່ອນລົງທືນໃນກອງທືນແທ້ການຝຶກຝົນດວ້ຍເງີນເສີມບໍ່ຈຳກັດຈະຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວິທີການເທຣດແລະການຮັບຄວາມສຽງໄດ້ດີຂື້ນ

ເຂົ້າເຖິງບັນຊີ Demo ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທືນໃດໆ

ສະພາບຕະຫຼາດຕົວຈິງ

ແມ່ນວ່າບັນຊີ Demo Weltrade ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນທີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດທີ່ແທ້ຈິງແລະເພີມປະສິດິພາບກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະສົບການການຊື່ຂາຍ Forex ທ່ານຈະເຫັນສັນຍານການຊື້ຂາຍທີ່ມີຊີວິດແຜນທີ່ແລະຊັບສີນການຊື້ຂາຍແບບທັນທີຟີຣບັນຊີທົດລອງ

ແພດ​ຟອ​ມ​ລົງ​ທຶນ

MetaTrader 4

MetaTrader 4 ສະ ເໜີ ເຕັກໂນໂລຢີດ້ານການຄ້າແລະການວິເຄາະຊັ້ນ ນຳ ພ້ອມທັງການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ. ມັນມີທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນການຊື້ຂາຍ Forex.

  • 3 ໂໝດການເຮັດວຽກ
  • 9 ກຳນົດເວລາໃນການຊື້ຂາຍ
  • ຫູ້ນຍົນຊື້ຂາຍຫຼາຍກວ່າ 1 700+ ໂຕແລະໂຕບົງຊີທາງເທັກນິກຫຼາຍກວ່າກ 2100+
  • ການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທັນເວລາ
  • ຮອງຮັບທັງລະບົບ iOS ແລະ Android OS

MetaTrader 5

ຮູ່ນລາສູດ

ແພລະຕະຟອມທີ່ມີຊັບສິນຫຼາຍຢ່າງຂອງ MetaTrader 5 ທີ່ຮອງຮັບວິທີ່ການປອ້ງກັນຄວາມສຽງທີ່ຫຼາຍໆເຊີ່ງຊວ່ຍໃຫ້ສາມາດເປີດຖານະຂອງເຄື່ອງມື້ທາງການເງີນດຽວກັນໃດຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

  • 5 ໂໝດການເຮັດວງກ
  • ສາມາດທົດສອບຫລາຍສະກຸນເງິນ
  • ແອັບພີເູຄຊັ້ນແອວຣິທຶມສຳເລັດຮູບຫຼາຍກວ່າ 2 500 ລາຍການສຳລັບສັງຊື້ທີ່ດຳເນີນການ
  • 6 ປະເພດການສັ່ງຊື້ທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່
  • ຮອງຮັບທັງລະບົບ iOS ແລະ Android OS
line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ