ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການຊື້ຂາຍ

ເຄື່ອງມືນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງ pip ປະລິມານການແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ Margin ສຳຫຼັບເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍຕ່າງໆ