ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການຊື້ຂາຍ

ເຄື່ອງມືນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງ pip ປະລິມານການແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ Margin ສຳຫຼັບເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍຕ່າງໆ

Select required parameters to start calculation

ຂະໜາດຂອງສັນຍາ

{{dataResult['cont_price']}}

ມູນຄ່າ pip

{{dataResult['punkt_price']}}

ການກະຈາຍ, ການລອຍໂຕ  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ ASK ແລະລາຄາ BID ໂດຍເຄື່ອງມືເທຣດເດີ.

{{dataResult['spred_pip']}} ປິ໊ບ

{{dataResult['spred']}}

ແລກປ່ຽນ long  ຄ່າແລກປ່ຽນ ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ເປີດເພື່ອຂາຍ

{{dataResult['swap_l_pip']}} ປິ໊ບ

{{dataResult['swap_l']}}

ແລກປ່ຽນ shot  ຄ່າແລກປ່ຽນ ສຳລັບຕຳແໜ່ງທີ່ເປີດເພື່ອຂາຍ

{{dataResult['swap_s_pip']}} ປິ໊ບ

{{dataResult['swap_s']}}

ສ່ວນຕ່າງ  ເງີນທຶນຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງໂບຣກເກີເປັນຜູ້ຄອບຄອງແລະ ເບິ່ງແຍງຄວາມປອດໄພ ເມື່ອມີການເຮັດທຸລະກຳເທຣດດິ້ງ ໂດຍລູກຄ້າ ເຊິ່ງເປ້ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການເປີດແລະການ ສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບການເປີດຕຳແໜ່ງ.

{{dataResult['mortgage']}}

ອັດຕາປະຈຸບັນ

{{dataResult['course']}}