ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ປະຕິ​ທິນ​ໃນ​ເຊີງ​ທຸລະກິດ

ລຳ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳຄັນ
ເວລາ
ເວ​ລາ​ທີ່​ເຫຼືອ
ພູມິພາກ
ເຫດການ / ຕົວ​ຊີ້​ວັດ
ຫນ່ວຍ​ເງີນ
ມູນ​ຄ່າ
ພະຍາກອນ
ກ່ອນ​ໜ້າ/
ຍ້ອນ​ຫລັງ​ອີກ​ເທື່ອ
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້​ຈັນ 20.01.2020
03:01
none
UK (GBP)
Rightmove House Price Index
Month
2,3%
 
-0,9%
+
04:30
none
China (CNY)
PBoC Loan Prime Rate
4,15%
 
4,15%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Capacity Utilization (Nov)
Month
-0,3%
-0,7%
-4,5%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Industrial Production (Nov)
Month
-1,0%
-0,9%
-4,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (Dec)
Month
0,1%
0,2%
0,0%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (Dec)
Year
-0,2%
-0,2%
-0,7%
+
10:00
none
Norway (NOK)
Industrial Confidence (Q4)
0,7
3,9
2,3
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Unemployment Rate (Dec)
3,3%
3,2%
3,2%
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba Monthly Report
 
 
 
+
16:00
none
Switzerland (CHF)
World Economic Forum Annual Meetings
 
 
 
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,576%
 
-0,583%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,580%
 
-0,590%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,576%
 
-0,589%
+
17:30
none
Turkey (TRY)
Central Government Debt Stock (Dec)
1.328,8B
 
1.274,2B
+
21:30
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
ມື້​ອັງ​ຄານ 21.01.2020
05:00
none
New Zealand (NZD)
RBNZ Offshore Holdings (Dec)
48,90%
 
49,60%
+
06:00
none
Japan (JPY)
BoJ Outlook Report
Year
 
 
 
+
06:00
none
Japan (JPY)
BoJ Interest Rate Decision
-0,10%
-0,10%
-0,10%
+
10:00
none
China (CNY)
FDI
 
 
6,00%
+
10:00
none
Switzerland (CHF)
Trade Balance (Dec)
 
 
3,915B
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
World Economic Forum Annual Meetings
 
 
 
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
CPI (Dec)
Year
 
3,00%
3,00%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Trade Balance
 
 
-2,58B
+
12:30
none
UK (GBP)
Average Earnings ex Bonus (Nov)
 
3,4%
3,5%
+
12:30
none
UK (GBP)
Average Earnings Index +Bonus (Nov)
 
3,1%
3,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
Claimant Count Change (Dec)
 
22,6K
28,8K
+
12:30
none
UK (GBP)
Employment Change 3M/3M (Nov)
Month
 
110K
24K
+
12:30
none
UK (GBP)
Unemployment Rate (Nov)
 
3,8%
3,8%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Current Conditions (Jan)
 
-13,5
-19,9
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Economic Sentiment (Jan)
 
15,0
10,7
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
ZEW Economic Sentiment (Jan)
 
5,5
11,2
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
German 2-Year Schatz Auction
 
 
-0,640%
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Month Letras Auction
 
 
-0,584%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Manufacturing Sales (Nov)
Month
 
-0,3%
-0,7%
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Month
 
 
-0,2%
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
 
 
5,0%
+
18:20
none
New Zealand (NZD)
GlobalDairyTrade Price Index
 
-0,3%
2,8%
+
19:00
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Month
 
 
-2,8%
+
19:00
none
Ukraine (UAH)
Ukraine Retail Sales
Year
 
 
12,8%
+
19:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
 
 
1,530%
+
19:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
 
 
1,530%
+
ມື້​ພຸດ 22.01.2020
02:30
none
Australia (AUD)
Westpac Consumer Sentiment (Jan)
 
-0,8%
-1,9%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (Dec)
 
 
-7,39%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (Dec)
 
 
-13,78%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (Dec)
 
 
0,550B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Business Survey (Jan)
 
101
102
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Dec)
Year
 
3,8%
3,9%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Dec)
Month
 
0,2%
0,1%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Dec)
Year
 
4,0%
3,6%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Dec)
Month
 
0,3%
0,1%
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
World Economic Forum Annual Meetings
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial New Orders (Nov)
Month
 
0,0%
0,6%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial New Orders (Nov)
Year
 
-2,4%
-1,5%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Nov)
Month
 
-0,80%
0,60%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Nov)
Year
 
-0,40%
-0,20%
+
12:30
none
UK (GBP)
Public Sector Net Borrowing (Dec)
 
4,60B
4,88B
+
12:30
none
UK (GBP)
Public Sector Net Cash Requirement (Dec)
 
 
9,862B
+
12:30
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Dec)
Year
 
2,9%
0,8%
+
12:30
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Dec)
Month
 
0,7%
-0,6%
+
12:30
none
UK (GBP)
Retail Sales (Dec)
Year
 
2,6%
1,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
Retail Sales (Dec)
Month
 
0,5%
-0,6%
+
12:30
none
UK (GBP)
Gross Mortgage Approvals
 
 
43,7K
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Industrial Trends Orders (Jan)
 
-23
-28
+
15:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
 
 
3,87%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
 
 
30,2%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
 
 
303,9
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
 
 
613,6
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
 
 
2.444,7
+
16:30
none
USA (USD)
Chicago Fed National Activity (Dec)
 
 
0,56
+
16:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Dec)
Year
 
1,9%
1,9%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Dec)
Month
 
 
-0,2%
+
16:30
none
Canada (CAD)
CPI (Dec)
Month
 
0,1%
-0,1%
+
16:30
none
Canada (CAD)
CPI (Dec)
Year
 
2,2%
2,2%
+
16:30
none
Canada (CAD)
New Housing Price Index (Dec)
Month
 
 
-0,1%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Wholesale Sales (Nov)
Month
 
-0,3%
-1,1%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Common CPI
Year
 
 
1,9%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Median CPI
Year
 
 
2,4%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Trimmed CPI
Year
 
 
2,2%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
Year
 
 
5,0%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
Month
 
0,2%
0,2%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Nov)
 
 
280,2
+
18:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (Dec)
 
5,43M
5,35M
+
18:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (Dec)
Month
 
1,2%
-1,7%
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Interest Rate Decision
 
1,75%
1,75%
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Monetary Policy Report
 
 
 
+
18:00
none
Canada (CAD)
BoC Rate Statement
 
 
 
+
19:15
none
Canada (CAD)
BOC Press Conference
 
 
 
+
ມື້​ພະ​ຫັດ​ 23.01.2020
00:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
 
 
1,100M
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
External Migration & Visitors (Nov)
 
-3,20%
0,10%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Permanent/Long-Term Migration (Nov)
 
 
4.120
+
02:50
none
Japan (JPY)
Exports (Dec)
Year
 
-4,2%
-7,9%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Imports (Dec)
Year
 
-3,4%
-15,7%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Trade Balance (Dec)
 
-150,0B
-85,2B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
 
 
2.322,4B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
 
 
-16,4B
+
03:00
none
Australia (AUD)
MI Inflation Expectations
 
3,8%
4,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Employment Change (Dec)
 
15,0K
39,9K
+
03:30
none
Australia (AUD)
Full Employment Change (Dec)
 
 
4,2K
+
03:30
none
Australia (AUD)
Participation Rate (Dec)
 
66,0%
66,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Unemployment Rate (Dec)
 
5,2%
5,2%
+
07:30
none
Japan (JPY)
All Industries Activity Index
Month
 
-0,1%
-4,3%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
CPI (Dec)
Year
 
0,7%
0,6%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
 
90,9
91,6
+
10:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate (Nov)
 
3,8%
3,8%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Consumer Confidence (Jan)
 
 
58,8
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
World Economic Forum Annual Meetings
 
 
 
+
11:30
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Dec)
 
6,3%
6,8%
+
12:00
none
Norway (NOK)
Interest Rate Decision
 
1,50%
1,50%
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
 
 
0,440%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
 
 
-0,58%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 5-Year BTAN Auction
 
 
-0,49%
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Year Bonos Auction
 
 
-0,391%
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 5-Year Bonos Auction
 
 
-0,103%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
Deposit Facility Rate (Jan)
 
-0,50%
-0,50%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
ECB Interest Rate Decision (Jan)
 
0,00%
0,00%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
ECB Monetary Policy Statement
 
 
 
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
ECB Marginal Lending Facility
 
 
0,25%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Industrial Production (Dec)
Year
 
1,4%
0,3%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
 
 
557,5B
+
16:30
none
Eurozone (EUR)
ECB Press Conference
 
 
 
+
16:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
 
1.741K
1.767K
+
16:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
 
215K
204K
+
16:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
 
 
216,25K
+
18:00
none
USA (USD)
US Leading Index (Dec)
Month
 
0,1%
0,0%
+
18:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Jan)
 
-7,8
-8,1
+
18:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
 
-109B
+
19:00
none
USA (USD)
KC Fed Composite Index (Jan)
 
 
-8
+
19:00
none
USA (USD)
KC Fed Manufacturing Index (Jan)
 
-6
-7
+
19:00
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
 
-2,549M
+
19:00
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
0,076M
+
19:00
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
-0,595M
+
19:00
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
0,342M
+
19:00
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
-0,105M
+
19:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
1,214M
8,171M
+
19:00
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
0,394M
+
19:00
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
-0,168M
+
19:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
-0,1%
-0,8%
+
19:00
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
3,386M
6,678M
+
19:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
 
 
1,505%
+
19:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
 
 
1,530%
+
21:00
none
USA (USD)
10-Year TIPS Auction
 
 
0,149%
+
ມື້​ສຸກ 24.01.2020
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q4)
Quarter
 
0,4%
0,7%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q4)
Year
 
1,8%
1,5%
+
01:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
 
49,0
49,2
+
01:00
none
Australia (AUD)
Services PMI
 
49,5
49,8
+
02:30
none
Japan (JPY)
CPI, n.s.a (Dec)
Month
 
 
0,1%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National Core CPI (Dec)
Year
 
0,7%
0,5%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI (Dec)
Year
 
 
0,5%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
URA Property Index (Q4)
Quarter
 
 
1,30%
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Jan)
 
 
48,4
+
03:30
none
Japan (JPY)
Services PMI
 
 
49,4
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
Credit Card Spending
Year
 
 
4,5%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Industrial Production (Dec)
Month
 
1,1%
-9,4%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Industrial Production (Dec)
Year
 
0,8%
-9,3%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
 
 
34,6B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
228,5B
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
World Economic Forum Annual Meetings
 
 
 
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish PPI
Year
 
 
-2,3%
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Jan)
 
50,6
50,4
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Markit Composite PMI (Jan)
 
52,0
52,0
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Services PMI (Jan)
 
52,2
52,4
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Composite PMI (Jan)
 
50,5
50,2
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Jan)
 
44,5
43,7
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Services PMI (Jan)
 
53,0
52,9
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance Non-EU (Dec)
 
 
4,16B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Jan)
 
46,8
46,3
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Markit Composite PMI (Jan)
 
51,2
50,9
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Services PMI (Jan)
 
52,8
52,8
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German Ifo Business Climate Index (Jan)
 
95,5
96,3
+
12:30
none
UK (GBP)
Composite PMI
 
50,5
49,3
+
12:30
none
UK (GBP)
Manufacturing PMI
 
47,6
47,5
+
12:30
none
UK (GBP)
Services PMI
 
49,4
50,0
+
12:30
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
16:00
none
Russia (RUB)
PPI (Dec)
Year
 
 
-6,3%
+
16:00
none
Russia (RUB)
PPI (Dec)
Month
 
 
-0,8%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Core Retail Sales (Nov)
Month
 
0,4%
-0,5%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Retail Sales (Nov)
Month
 
0,5%
-1,2%
+
17:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Jan)
 
52,5
52,4
+
17:45
none
USA (USD)
Markit Composite PMI (Jan)
 
52,5
52,7
+
17:45
none
USA (USD)
Services PMI (Jan)
 
53,0
52,8
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
673
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
796
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-33,5K
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
16,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
-61,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
-3,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
40,2K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
567,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
322,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative positions
 
 
16,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-206,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
40,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
67,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
28,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
34,3K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
26,4K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-4,5K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-27,2K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-1,5K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
28,8K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
-61,7K
+