ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ປະຕິ​ທິນ​ໃນ​ເຊີງ​ທຸລະກິດ

ລຳ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳຄັນ
ເວລາ
ເວ​ລາ​ທີ່​ເຫຼືອ
ພູມິພາກ
ເຫດການ / ຕົວ​ຊີ້​ວັດ
ຫນ່ວຍ​ເງີນ
ມູນ​ຄ່າ
ພະຍາກອນ
ກ່ອນ​ໜ້າ/
ຍ້ອນ​ຫລັງ​ອີກ​ເທື່ອ
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້​ຈັນ 18.03.2019
02:50
none
Japan (JPY)
Exports (Feb)
Year
-1.2%
-0.9%
-8.4%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Imports (Feb)
Year
-6.7%
-5.8%
-0.8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Trade Balance (Feb)
339B
310B
-1,416B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Adjusted Trade Balance
0.12T
0.09T
-0.29T
+
03:00
none
UK (GBP)
Rightmove House Price Index
Month
0,4%
 
0,7%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Feb)
Year
4,90%
-3,40%
-10,10%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Feb)
Month
16,00%
2,40%
-5,70%
+
04:00
none
Singapore (SGD)
Trade Balance
5,200B
 
2,370B
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
RBNZ Offshore Holdings (Feb)
52,60%
 
51,60%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Capacity Utilization (Jan)
Month
-4,7%
-0,3%
-1,9%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Industrial Production (Jan)
Month
-3,4%
-3,7%
-3,7%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Trade Balance (Jan)
1,5B
-8,0B
17,0B
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba Monthly Report
 
 
 
+
15:30
none
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases (Jan)
28,40B
 
-20,49B
+
15:30
none
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Jan)
-8,80B
 
-0,43B
+
16:00
none
Russia (RUB)
Industrial Production
Year
4,1%
1,5%
1,1%
+
16:15
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
17:00
none
USA (USD)
NAHB Housing Market Index (Mar)
62
63
62
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,521%
 
-0,520%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,525%
 
-0,535%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,527%
 
-0,540%
+
18:10
none
Eurozone (EUR)
ECB's Praet Speaks
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
2,410%
 
2,405%
+
18:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
2,450%
 
2,455%
+
23:00
none
New Zealand (NZD)
Westpac Consumer Sentiment (Q1)
103,8
 
109,1
+
ມື້​ອັງ​ຄານ 19.03.2019
01:00
none
Australia (AUD)
RBA Assist Gov Kent Speaks
 
 
 
+
03:30
none
Australia (AUD)
House Price Index (Q4)
Quarter
-2,4%
-1,9%
-1,5%
+
03:30
none
Australia (AUD)
RBA Meeting Minutes
 
 
 
+
10:00
none
Switzerland (CHF)
Trade Balance (Feb)
3,125B
2,880B
3,044B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Feb)
Month
 
 
-0.7%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Feb)
Year
 
 
1.1%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Feb)
Year
 
 
1.1%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Feb)
Month
 
 
-0.7%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Unemployment Rate (Feb)
2,8%
 
2,8%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance (Jan)
0,322B
3,450B
2,755B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance EU (Jan)
0,91B
 
-1,52B
+
12:30
none
UK (GBP)
Average Earnings ex Bonus (Jan)
3,4%
3,2%
3,4%
+
12:30
none
UK (GBP)
Average Earnings Index +Bonus (Jan)
3,4%
3,2%
3,5%
+
12:30
none
UK (GBP)
Claimant Count Change (Feb)
27,0K
13,1K
15,7K
+
12:30
none
UK (GBP)
Unemployment Rate (Jan)
3,9%
4,0%
4,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
Employment Change 3M/3M
Month
222,0K
120,0K
167,0K
+
12:35
none
Eurozone (EUR)
ECB's Praet Speaks
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Current Conditions (Mar)
11,1
11,7
15,0
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Economic Sentiment (Mar)
-3,6
-11,0
-13,4
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Wages in euro zone (Q4)
Year
2,30%
 
2,30%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Labor Cost Index (Q4)
Year
2,30%
2,70%
2,50%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
ZEW Economic Sentiment
-2,5
-15,1
-16,6
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Month
-0,1%
 
-0,3%
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
4,9%
 
4,4%
+
16:00
none
Russia (RUB)
PPI
Month
0,1%
 
-3,3%
+
16:00
none
Russia (RUB)
PPI
Year
9,0%
 
9,5%
+
17:00
none
USA (USD)
Factory Orders (Jan)
Month
0,1%
0,3%
0,1%
+
17:00
none
USA (USD)
Factory orders ex transportation (Jan)
Month
-0,2%
 
-0,5%
+
17:00
none
USA (USD)
Cap Goods Ship Non Defense Ex Air
Month
0,8%
 
0,8%
+
17:30
none
New Zealand (NZD)
GlobalDairyTrade Price Index
1,9%
 
3,3%
+
21:00
none
UK (GBP)
UK Parliament vote on Brexit deal
 
 
 
+
23:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
-2,133M
 
-2,580M
+
ມື້​ພຸດ 20.03.2019
00:45
none
New Zealand (NZD)
Current Account (Q4)
Quarter
-3,26B
-3,56B
-6,15B
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Current Account (Q4)
Year
-10,97B
-11,30B
-10,54B
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Current Account % of GDP (Q4)
-3,70%
-3,90%
-3,60%
+
02:00
none
Japan (JPY)
Reuters Tankan Index (Mar)
10
 
13
+
02:30
none
Australia (AUD)
MI Leading Index
Month
0,0%
 
0,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Monetary Policy Meeting Minutes
 
 
 
+
03:00
none
Australia (AUD)
RBA Assist Gov Bullock Speaks
 
 
 
+
08:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
95,9
95,9
97,5
+
09:00
none
Japan (JPY)
Machine Tool Orders
Year
 
 
-29,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (Feb)
Month
-0,1%
0,2%
0,4%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German PPI (Feb)
Year
2,6%
2,9%
2,6%
+
10:05
none
Thailand (THB)
Interest Rate Decision
1,75%
1,75%
1,75%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Feb)
Year
4,4%
4,4%
4,4%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Feb)
Month
1,1%
1,1%
0,2%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Feb)
Month
0,8%
0,9%
-0,2%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Feb)
Year
4,1%
4,1%
4,0%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
SARB Quarterly Bulletin
 
 
 
+
12:30
none
UK (GBP)
Core CPI (Feb)
Year
1,8%
1,9%
1,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
Core PPI Output (Feb)
Month
0,1%
0,2%
0,4%
+
12:30
none
UK (GBP)
Core PPI Output (Feb)
Year
2,2%
2,3%
2,4%
+
12:30
none
UK (GBP)
Core RPI (Feb)
Year
2,4%
 
2,5%
+
12:30
none
UK (GBP)
Core RPI (Feb)
Month
0,7%
 
-0,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
CPI (Feb)
Year
1,9%
1,8%
1,8%
+
12:30
none
UK (GBP)
CPI (Feb)
Month
0,5%
0,5%
-0,8%
+
12:30
none
UK (GBP)
PPI Input (Feb)
Year
3,7%
4,3%
2,6%
+
12:30
none
UK (GBP)
PPI Input (Feb)
Month
0,6%
0,6%
-0,3%
+
12:30
none
UK (GBP)
PPI Output (Feb)
Month
0,1%
0,1%
0,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
PPI Output (Feb)
Year
2,2%
2,2%
2,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
RPI (Feb)
Month
0,7%
0,7%
-0,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
RPI (Feb)
Year
2,5%
2,5%
2,5%
+
12:30
none
UK (GBP)
CPIH
Year
1,9%
1,8%
1,8%
+
12:30
none
UK (GBP)
House Price Index
Year
1,7%
2,3%
2,2%
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
German 5-Year Bobl Auction
-0,320%
 
-0,360%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Industrial Trends Orders (Mar)
1
5
6
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
Retail Sales (Jan)
Year
1,2%
1,1%
-1,6%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
4,55%
 
4,64%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
251,5
 
250,8
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
390,0
 
384,0
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
1.146,8
 
1.108,3
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
1,6%
 
2,3%
+
17:00
none
Russia (RUB)
Unemployment Rate (Feb)
4,9%
4,9%
4,9%
+
17:00
none
Russia (RUB)
Retail Sales
Year
2,0%
1,4%
1,6%
+
17:30
none
Turkey (TRY)
Central Government Debt Stock (Feb)
1.126,0B
 
1.098,0B
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
-9,589M
0,309M
-3,862M
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
-0,660M
 
0,002M
+
17:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
-0,468M
 
-0,672M
+
17:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
0,067M
 
-0,063M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
-4,127M
-1,094M
0,383M
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
0,190M
 
-0,117M
+
17:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
-0,558M
 
-0,273M
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
-4,587M
-2,414M
-4,624M
+
21:00
none
USA (USD)
Fed Interest Rate Decision
2,50%
2,50%
2,50%
+
21:00
none
USA (USD)
FOMC Economic Projections
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
FOMC Statement
 
 
 
+
21:30
none
USA (USD)
FOMC Press Conference
 
 
 
+
ມື້​ພະ​ຫັດ​ 21.03.2019
00:45
none
New Zealand (NZD)
GDP (Q4)
Quarter
0,6%
0,6%
0,3%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
GDP (Q4)
Year
2,3%
2,5%
2,6%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
GDP Annual Average (Q4)
2,8%
2,8%
3,1%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
GDP Expenditure (Q4)
Quarter
0,5%
0,6%
0,4%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Employment Change (Feb)
4,6K
14,8K
39,1K
+
03:30
none
Australia (AUD)
Full Employment Change (Feb)
-7,3K
 
65,4K
+
03:30
none
Australia (AUD)
Participation Rate (Feb)
65,6%
65,7%
65,7%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Unemployment Rate (Feb)
4,9%
5,0%
5,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
RBA Bulletin
 
 
 
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
Credit Card Spending
Year
6,4%
 
6,9%
+
06:00
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (Feb)
5,91%
-1,00%
-5,65%
+
06:00
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (Feb)
-10,03%
3,35%
13,99%
+
06:00
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (Feb)
4,030B
0,140B
-4,030B
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Consumer Confidence (Mar)
59,4
 
57,8
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
CPI (Feb)
Year
2,10%
 
2,40%
+
11:30
none
Switzerland (CHF)
SNB Interest Rate Decision
-0,75%
-0,75%
-0,75%
+
11:30
none
Switzerland (CHF)
SNB Monetary Policy Assessment
 
 
 
+
12:00
none
Norway (NOK)
Interest Rate Decision
1,00%
1,00%
0,75%
+
12:00
none
Switzerland (CHF)
SNB Press Conference
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
ECB Economic Bulletin
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Trade Balance
-4,48B
 
-3,25B
+
12:30
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Feb)
Month
0,2%
-0,4%
1,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Feb)
Year
3,8%
3,3%
4,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
Retail Sales (Feb)
Month
0,4%
-0,4%
0,9%
+
12:30
none
UK (GBP)
Retail Sales (Feb)
Year
4,0%
3,3%
4,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
Public Sector Net Borrowing (Feb)
-0,66B
-0,30B
-14,15B
+
12:30
none
UK (GBP)
Public Sector Net Cash Requirement (Feb)
0,638B
 
-25,429B
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 5-Year Bonos Auction
 
 
0,142%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
EU Leaders Summit
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
-0,38%
 
-0,34%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 5-Year BTAN Auction
-0,17%
 
-0,09%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Year Bonos Auction
-0,182%
 
-0,124%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
1,100%
 
1,222%
+
15:00
none
UK (GBP)
BoE MPC vote cut (Mar)
0
0
0
+
15:00
none
UK (GBP)
BoE MPC vote hike (Mar)
0
0
0
+
15:00
none
UK (GBP)
BoE MPC vote unchanged (Mar)
9
9
9
+
15:00
none
UK (GBP)
BoE QE Total (Mar)
435B
435B
435B
+
15:00
none
UK (GBP)
BoE Interest Rate Decision (Mar)
0,75%
0,75%
0,75%
+
15:30
none
USA (USD)
Current Account (Q4)
 
-124,3B
-124,8B
+
15:30
none
USA (USD)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Mar)
13,7
4,6
-4,1
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Business Conditions (Mar)
21,8
 
31,3
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed CAPEX Index (Mar)
19,50
 
31,70
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Employment (Mar)
9,6
 
14,5
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed New Orders (Mar)
1,9
 
-2,4
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Prices Paid (Mar)
19,70
 
21,80
+
15:30
none
Canada (CAD)
Wholesale Sales (Jan)
Month
0,6%
0,5%
0,3%
+
15:30
none
Canada (CAD)
ADP Nonfarm Employment Change
36,2K
 
35,4K
+
15:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
1.750K
1.772K
1.777K
+
15:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
221K
226K
230K
+
15:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
225,00K
 
224,00K
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
482,5B
 
479,3B
+
16:00
none
Russia (RUB)
GDP Monthly (Feb)
Year
1,5%
 
0,7%
+
17:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
-47B
-48B
-204B
+
18:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Mar)
-7,2
-7,1
-7,4
+
18:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
2,470%
 
2,420%
+
18:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
2,420%
 
2,400%
+
19:00
none
Ukraine (UAH)
GDP
Year
 
3,4%
3,4%
+
20:00
none
USA (USD)
10-Year TIPS Auction
0,578%
 
0,919%
+
ມື້​ສຸກ 22.03.2019
01:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
52,0
 
52,9
+
01:00
none
Australia (AUD)
Services PMI
49,8
 
51,0
+
02:30
none
Japan (JPY)
National Core CPI (Feb)
Year
0,7%
0,8%
0,8%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI (Feb)
Year
0,2%
0,3%
0,2%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI
Month
0,0%
 
0,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
-571,6B
 
254,2B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
-1.588,9B
 
-1.157,5B
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Mar)
48,9
49,2
48,9
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
31,8B
 
31,1B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
212,7B
 
212,0B
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Mar)
49,8
51,4
51,5
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Markit Composite PMI (Mar)
48,7
50,7
50,4
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Services PMI (Mar)
48,7
50,6
50,2
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Composite PMI (Mar)
51,5
52,7
52,8
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Mar)
44,7
48,0
47,6
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Services PMI (Mar)
54,9
54,8
55,3
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Angeloni Speaks
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account (Jan)
36,8B
17,3B
16,2B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account n.s.a. (Jan)
9,3B
 
33,0B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Mar)
47,6
49,5
49,3
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Markit Composite PMI (Mar)
51,3
52,0
51,9
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Services PMI (Mar)
52,7
52,7
52,8
+
12:30
none
UK (GBP)
Public Sector Net Cash Requirement (Feb)
 
 
-25,434B
+
12:30
none
UK (GBP)
Public Sector Net Borrowing (Feb)
 
0,05B
-15,76B
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
EU Leaders Summit
 
 
 
+
13:15
none
Eurozone (EUR)
ECB's Mersch Speaks
 
 
 
+
13:30
none
Russia (RUB)
Interest Rate Decision (Mar)
7,75%
7,75%
7,75%
+
15:00
none
Russia (RUB)
CBR Press Conference
 
 
 
+
15:00
none
UK (GBP)
BoE Quarterly Bulletin
 
 
 
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Feb)
Year
1,5%
 
1,5%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Feb)
Month
0,7%
 
0,3%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core Retail Sales (Jan)
Month
0,1%
0,2%
-0,8%
+
15:30
none
Canada (CAD)
CPI (Feb)
Month
0,7%
0,6%
0,1%
+
15:30
none
Canada (CAD)
CPI (Feb)
Year
1,5%
1,4%
1,4%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Retail Sales (Jan)
Month
-0,3%
0,4%
-0,3%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Common CPI
Year
1,8%
1,8%
1,9%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Median CPI
Year
1,8%
1,7%
1,8%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Trimmed CPI
Year
1,9%
1,8%
1,9%
+
16:30
none
USA (USD)
FOMC Member Bostic Speaks
 
 
 
+
16:45
none
USA (USD)
Services PMI (Mar)
54,8
55,7
56,0
+
16:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Mar)
52,5
53,5
53,0
+
17:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (Feb)
5,51M
5,10M
4,93M
+
17:00
none
USA (USD)
Existing Home Sales (Feb)
Month
11,8%
2,2%
-1,4%
+
17:00
none
USA (USD)
Wholesale Inventories (Jan)
Month
1,2%
0,2%
1,1%
+
17:00
none
USA (USD)
Factory Orders (Feb)
Month
 
 
0,1%
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
833
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
1.026
+
21:00
none
USA (USD)
Federal Budget Balance (Feb)
 
-228,0B
9,0B
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-36,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
-75,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
25,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
-102,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
362,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
78,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-25,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
-66,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
27,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
-66,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
-43,6K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
-41,1K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-23,3K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-43,7K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-58,8K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
4,6K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
22,6K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
 
+