ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ປະຕິ​ທິນ​ໃນ​ເຊີງ​ທຸລະກິດ

ລຳ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳຄັນ
ເວລາ
ເວ​ລາ​ທີ່​ເຫຼືອ
ພູມິພາກ
ເຫດການ / ຕົວ​ຊີ້​ວັດ
ຫນ່ວຍ​ເງີນ
ມູນ​ຄ່າ
ພະຍາກອນ
ກ່ອນ​ໜ້າ/
ຍ້ອນ​ຫລັງ​ອີກ​ເທື່ອ
ລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ
ມື້​ຈັນ 14.10.2019
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q3)
Quarter
0,6%
1,5%
-2,7%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q3)
Year
0,1%
0,2%
0,1%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q3)
Year
 
 
0,1%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q3)
Quarter
 
 
-3,3%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q3)
Year
 
0,2%
0,1%
+
03:00
none
Singapore (SGD)
GDP (Q3)
Quarter
 
1,5%
-3,3%
+
05:30
none
China (CNY)
Exports (Sep)
Year
-3,2%
-3,0%
-1,0%
+
05:30
none
China (CNY)
Imports (Sep)
Year
-8,5%
-5,2%
-5,6%
+
06:00
none
China (CNY)
Trade Balance (USD) (Sep)
39,65B
33,30B
34,84B
+
08:00
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Sep)
7,0%
 
7,0%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Sep)
Month
-0,4%
 
-0,8%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Sep)
Year
-1,9%
 
-1,1%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Industrial Production (Aug)
Year
-3,6%
 
-1,1%
+
10:15
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Production (Aug)
Year
-2,8%
-2,5%
-2,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Production (Aug)
Month
0,4%
0,3%
-0,4%
+
15:10
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Cunliffe Speaks
 
 
 
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,593%
 
-0,628%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,604%
 
-0,639%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,599%
 
-0,627%
+
ມື້​ອັງ​ຄານ 15.10.2019
00:45
none
New Zealand (NZD)
External Migration & Visitors (Aug)
1,80%
 
2,00%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Permanent/Long-Term Migration (Aug)
3.530
 
4.640
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Visitor Arrivals
Month
1,4%
 
1,4%
+
03:30
none
Australia (AUD)
RBA Meeting Minutes
 
 
 
+
03:30
none
Japan (JPY)
BoJ Governor Kuroda Speaks
 
 
 
+
04:30
none
China (CNY)
CPI (Sep)
Year
3,0%
2,9%
2,8%
+
04:30
none
China (CNY)
CPI (Sep)
Month
0,9%
0,7%
0,7%
+
04:30
none
China (CNY)
PPI (Sep)
Year
-1,2%
-1,2%
-0,8%
+
05:00
none
New Zealand (NZD)
RBNZ Offshore Holdings (Sep)
49,80%
 
50,40%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Capacity Utilization (Aug)
Month
-2,9%
-0,2%
1,1%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Industrial Production (Aug)
Month
-1,2%
-1,2%
1,3%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Tertiary Industry Activity Index
Month
0,4%
0,6%
0,1%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Trade Balance (Sep)
-1,2B
 
6,7B
+
09:30
none
Switzerland (CHF)
PPI (Sep)
Month
-0,3%
-0,1%
-0,2%
+
09:30
none
Switzerland (CHF)
PPI (Sep)
Year
-2,0%
-2,0%
-1,9%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP (Sep)
Month
-0,4%
-0,4%
0,5%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP (Sep)
Year
1,1%
1,1%
1,3%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI
Year
0,9%
0,9%
1,0%
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI (Sep)
Month
-0,3%
-0,3%
0,5%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Quarterly 3-month Jobless Average (Jul)
13,9%
 
13,0%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Retail Sales
Year
-4,3%
 
-3,7%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Retail Sales
Month
0,3%
 
-1,5%
+
11:00
none
Turkey (TRY)
Budget balance (Sep)
-17,71B
 
0,58B
+
11:25
none
USA (USD)
FOMC Member Bullard Speaks
 
 
 
+
11:30
none
UK (GBP)
Average Earnings ex Bonus (Aug)
3,8%
3,7%
3,9%
+
11:30
none
UK (GBP)
Average Earnings Index +Bonus (Aug)
3,8%
4,0%
3,9%
+
11:30
none
UK (GBP)
Claimant Count Change (Sep)
21,1K
26,5K
16,3K
+
11:30
none
UK (GBP)
Employment Change 3M/3M (Aug)
Month
-56K
23K
31K
+
11:30
none
UK (GBP)
Unemployment Rate (Aug)
3,9%
3,8%
3,8%
+
11:30
none
UK (GBP)
BoE FPC Meeting Minutes
 
 
 
+
11:30
none
UK (GBP)
BoE Gov Carney Speaks
 
 
 
+
11:30
none
UK (GBP)
BoE Deputy Governor Woods Speaks
 
 
 
+
11:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Month Letras Auction
-0,581%
 
-0,566%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Current Conditions (Oct)
-25,3
-26,0
-19,9
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Economic Sentiment (Oct)
-22,8
-27,0
-22,5
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
ZEW Economic Sentiment (Oct)
-23,5
-33,0
-22,4
+
12:00
none
China (CNY)
M2 Money Stock
Year
8,4%
 
8,2%
+
12:00
none
China (CNY)
New Loans
1.690,0B
1.350,0B
1.210,0B
+
12:00
none
China (CNY)
Outstanding Loan Growth
Year
12,5%
 
12,4%
+
12:00
none
China (CNY)
Chinese Total Social Financing
2.270,0B
 
1.980,0B
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
German 2-Year Schatz Auction
-0,700%
 
-0,730%
+
12:45
none
UK (GBP)
10-Year Treasury Gilt Auction
0,630%
 
0,548%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Reserve Assets Total (Sep)
827,00B
 
836,51B
+
15:30
none
USA (USD)
NY Empire State Manufacturing Index (Oct)
4,00
1,00
2,00
+
15:30
none
UK (GBP)
MPC Member Vlieghe Speaks
 
 
 
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Month
-0,2%
 
-1,1%
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
4,1%
 
5,5%
+
16:00
none
USA (USD)
FOMC Member Bostic Speaks
 
 
 
+
17:30
none
New Zealand (NZD)
GlobalDairyTrade Price Index
0,5%
1,8%
0,2%
+
18:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
1,640%
 
1,680%
+
18:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
1,620%
 
1,690%
+
19:45
none
USA (USD)
FOMC Member George Speaks
 
 
 
+
22:30
none
USA (USD)
FOMC Member Daly Speaks
 
 
 
+
ມື້​ພຸດ 16.10.2019
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q3)
Year
1,5%
1,4%
1,7%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
CPI (Q3)
Quarter
0,7%
0,6%
0,6%
+
02:30
none
Australia (AUD)
MI Leading Index
Month
-0,1%
 
-0,2%
+
05:00
none
Japan (JPY)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Oct)
39,00
 
40,25
+
05:00
none
China (CNY)
China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Oct)
69,30
 
68,54
+
09:00
none
UK (GBP)
Car Registration (Sep)
Year
1,3%
 
-1,6%
+
09:00
none
UK (GBP)
Car Registration (Sep)
Month
270,8%
 
-41,1%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Car Registration (Sep)
Month
59,8%
 
-41,9%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Car Registration (Sep)
Year
13,4%
 
-3,1%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German Car Registration (Sep)
Month
-22,0%
 
-5,7%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German Car Registration (Sep)
Year
22,2%
 
-0,8%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
French Car Registration (Sep)
Month
34,2%
 
-24,9%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
French Car Registration (Sep)
Year
16,6%
 
-14,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial New Orders (Aug)
Month
1,1%
1,9%
-2,8%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial New Orders (Aug)
Year
-10,0%
-2,6%
-0,8%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Aug)
Month
-0,30%
0,20%
-0,60%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Aug)
Year
-2,20%
-1,50%
-0,70%
+
11:30
none
UK (GBP)
Core CPI MoM (Sep)
Month
0,2%
0,2%
0,4%
+
11:30
none
UK (GBP)
Core CPI (Sep)
Year
1,7%
1,7%
1,5%
+
11:30
none
UK (GBP)
Core PPI Output (Sep)
Month
-0,1%
0,1%
0,2%
+
11:30
none
UK (GBP)
Core PPI Output (Sep)
Year
1,7%
1,9%
2,0%
+
11:30
none
UK (GBP)
Core RPI (Sep)
Month
-0,2%
 
0,8%
+
11:30
none
UK (GBP)
Core RPI (Sep)
Year
2,4%
 
2,6%
+
11:30
none
UK (GBP)
CPI (Sep)
Year
1,7%
1,8%
1,7%
+
11:30
none
UK (GBP)
CPI (Sep)
Month
0,1%
0,2%
0,4%
+
11:30
none
UK (GBP)
CPI, n.s.a (Sep)
108,48
 
108,38
+
11:30
none
UK (GBP)
PPI Input (Sep)
Year
-2,8%
-1,8%
-0,9%
+
11:30
none
UK (GBP)
PPI Input (Sep)
Month
-0,8%
0,2%
-0,3%
+
11:30
none
UK (GBP)
PPI Output (Sep)
Month
-0,1%
0,1%
-0,1%
+
11:30
none
UK (GBP)
PPI Output (Sep)
Year
1,2%
1,3%
1,7%
+
11:30
none
UK (GBP)
RPI (Sep)
Year
2,4%
2,6%
2,6%
+
11:30
none
UK (GBP)
RPI (Sep)
Month
-0,2%
-0,1%
0,8%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Sep)
Year
0,3%
0,5%
0,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Sep)
Month
-0,6%
 
-0,5%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI Ex Tobacco (Sep)
Month
0,1%
 
0,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Sep)
Month
1,4%
1,5%
0,0%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Sep)
Year
0,2%
0,3%
0,5%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI (Sep)
Month
0,4%
0,4%
0,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI (Sep)
Year
1,0%
1,0%
0,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
CPI (Sep)
Year
0,8%
0,9%
1,0%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
CPI (Sep)
Month
0,2%
0,2%
0,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
CPI ex Tobacco (Sep)
Month
0,2%
 
0,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
CPI ex Tobacco (Sep)
Year
0,8%
1,0%
0,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy & Food (Sep)
Year
1,2%
1,2%
1,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy and Food (Sep)
Month
0,3%
0,3%
0,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Trade Balance (Aug)
14,7B
17,5B
24,8B
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
German 30-Year Bund Auction
0,070%
 
0,050%
+
13:00
none
UK (GBP)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Oct)
48,2
 
48,1
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italy Thomson Reuters IPSOS PCSI (Oct)
40,80
 
40,56
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Oct)
54,00
 
54,56
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Oct)
44,00
 
44,51
+
13:00
none
Russia (RUB)
Russia Thomon Reuters IPSOS PCSI (Oct)
38,90
 
39,88
+
13:00
none
Turkey (TRY)
Turkey Thomson Reuters IPSOS PCSI (Oct)
36,6
 
34,4
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
Retail Sales (Aug)
Year
1,1%
1,5%
2,0%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
3,92%
 
3,90%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
0,5%
 
5,4%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
250,6
 
252,2
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
585,5
 
574,5
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
2.505,8
 
2.418,1
+
15:30
none
USA (USD)
Core Retail Sales (Sep)
Month
-0,1%
0,2%
0,2%
+
15:30
none
USA (USD)
Retail Control (Sep)
Month
0,0%
0,3%
0,3%
+
15:30
none
USA (USD)
Retail Sales (Sep)
Year
4,10%
 
4,36%
+
15:30
none
USA (USD)
Retail Sales (Sep)
Month
-0,3%
0,3%
0,6%
+
15:30
none
USA (USD)
Retail Sales Ex Gas/Autos (Sep)
Month
0,0%
0,2%
0,4%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Sep)
Year
1,9%
1,9%
1,9%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Core CPI (Sep)
Month
0,0%
 
-0,1%
+
15:30
none
Canada (CAD)
CPI (Sep)
Year
1,9%
2,1%
1,9%
+
15:30
none
Canada (CAD)
CPI (Sep)
Month
-0,4%
-0,2%
-0,1%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases (Aug)
4,99B
 
-1,87B
+
15:30
none
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Aug)
-4,71B
 
12,45B
+
15:30
none
Canada (CAD)
Common CPI
Year
1,9%
1,8%
1,8%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Median CPI
Year
2,2%
2,1%
2,1%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Trimmed CPI
Year
2,1%
2,1%
2,1%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Industrial Production (Sep)
Year
3,0%
3,0%
2,9%
+
16:00
none
USA (USD)
Chicago Fed President Evans Speaks
 
 
 
+
16:00
none
UK (GBP)
BoE Gov Carney Speaks
 
 
 
+
17:00
none
USA (USD)
Business Inventories (Aug)
Month
0,0%
0,2%
0,3%
+
17:00
none
USA (USD)
NAHB Housing Market Index (Oct)
71
68
68
+
17:00
none
USA (USD)
Retail Inventories Ex Auto (Aug)
-0,2%
 
 
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
-0,361M
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
-0,601M
+
17:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
0,941M
+
17:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
0,022M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
-2,114M
-3,943M
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
-0,015M
+
17:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
-0,779M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
0,3%
-0,7%
+
18:00
none
USA (USD)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Oct)
 
 
58,94
+
20:00
none
Eurozone (EUR)
German Buba President Weidmann Speaks
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
Beige Book
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
Federal Budget Balance
 
 
-200,0B
+
22:00
none
USA (USD)
FOMC Member Brainard Speaks
 
 
 
+
23:00
none
USA (USD)
US Foreign Buying, T-bonds (Aug)
 
 
11,00B
+
23:00
none
USA (USD)
Overall Net Capital Flow (Aug)
 
66,60B
43,80B
+
23:00
none
USA (USD)
TIC Net Long-Term Transactions (Aug)
 
74,3B
84,3B
+
23:00
none
USA (USD)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Aug)
 
 
62,30B
+
23:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
 
 
4,100M
+
ມື້​ພະ​ຫັດ​ 17.10.2019
01:10
none
Australia (AUD)
RBA Assist Gov Debelle Speaks
 
 
 
+
01:30
none
UK (GBP)
BoE Gov Carney Speaks
 
 
 
+
03:30
none
Australia (AUD)
Employment Change (Sep)
 
15,3K
34,7K
+
03:30
none
Australia (AUD)
Full Employment Change (Sep)
 
 
-15,5K
+
03:30
none
Australia (AUD)
Participation Rate (Sep)
 
66,2%
66,2%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Unemployment Rate (Sep)
 
5,3%
5,3%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Sep)
Month
 
-3,00%
6,70%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Sep)
Year
 
-7,00%
-8,90%
+
03:30
none
Singapore (SGD)
Trade Balance
 
 
3,790B
+
04:30
none
Australia (AUD)
NAB Quarterly Business Confidence
 
 
6
+
09:00
none
Switzerland (CHF)
Trade Balance (Sep)
 
2,470B
1,588B
+
10:30
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Sep)
 
6,7%
7,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance (Aug)
 
6,210B
7,631B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance EU (Aug)
 
 
3,58B
+
11:00
none
Hong Kong (HKD)
Exports (Sep)
Month
 
 
-6,3%
+
11:00
none
Hong Kong (HKD)
Imports (Sep)
Month
 
 
-11,1%
+
11:30
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Sep)
Year
 
2,8%
2,2%
+
11:30
none
UK (GBP)
Core Retail Sales (Sep)
Month
 
-0,1%
-0,3%
+
11:30
none
UK (GBP)
Retail Sales (Sep)
Year
 
3,2%
2,7%
+
11:30
none
UK (GBP)
Retail Sales (Sep)
Month
 
0,1%
-0,2%
+
11:30
none
UK (GBP)
BOE Credit Conditions Survey
 
 
 
+
11:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Year Bonos Auction
 
 
-0,477%
+
11:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 5-Year Bonos Auction
 
 
-0,331%
+
11:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
 
 
0,115%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Construction Output (Aug)
Month
 
 
-0,73%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
 
 
-0,66%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
French 5-Year BTAN Auction
 
 
-0,50%
+
15:30
none
USA (USD)
Building Permits (Sep)
 
1,340M
1,425M
+
15:30
none
USA (USD)
Building Permits (Sep)
Month
 
-26,0%
7,7%
+
15:30
none
USA (USD)
Housing Starts (Sep)
Month
 
-8,6%
12,3%
+
15:30
none
USA (USD)
Housing Starts (Sep)
 
1,320M
1,364M
+
15:30
none
USA (USD)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Oct)
 
7,3
12,0
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Business Conditions (Oct)
 
 
20,8
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed CAPEX Index (Oct)
 
 
25,90
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Employment (Oct)
 
 
15,8
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed New Orders (Oct)
 
 
24,8
+
15:30
none
USA (USD)
Philly Fed Prices Paid (Oct)
 
 
33,00
+
15:30
none
Canada (CAD)
Manufacturing Sales (Aug)
Month
 
0,7%
-1,3%
+
15:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
 
212K
210K
+
15:30
none
Canada (CAD)
ADP Nonfarm Employment Change
 
56,5K
49,3K
+
15:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
 
1.682K
1.684K
+
15:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
 
 
213,75K
+
16:00
none
Russia (RUB)
Russian Real Wage Growth (Sep)
Year
 
3,4%
3,0%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Retail Sales (Sep)
Year
 
1,0%
0,8%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Unemployment Rate (Sep)
 
4,3%
4,3%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
 
 
532,9B
+
16:00
none
Russia (RUB)
PPI
Month
 
 
-0,6%
+
16:00
none
Russia (RUB)
PPI
Year
 
 
0,3%
+
16:15
none
USA (USD)
Capacity Utilization Rate (Sep)
 
77,7%
77,9%
+
16:15
none
USA (USD)
Industrial Production (Sep)
Month
 
-0,1%
0,6%
+
16:15
none
USA (USD)
Industrial Production (Sep)
Year
 
 
0,36%
+
16:15
none
USA (USD)
Manufacturing Production (Sep)
Month
 
-0,2%
0,5%
+
17:00
none
Russia (RUB)
GDP Monthly
Year
 
1,3%
1,6%
+
17:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
100B
98B
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
-0,361M
+
18:00
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
2,772M
2,927M
+
18:00
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
-1,381M
-1,213M
+
18:00
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
-0,601M
+
18:00
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
0,941M
+
18:00
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
0,022M
+
18:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
-2,215M
-3,943M
+
18:00
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
-0,015M
+
18:00
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
-0,779M
+
18:00
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
0,3%
-0,7%
+
18:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
 
 
1,720%
+
18:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
 
 
1,685%
+
21:00
none
USA (USD)
Chicago Fed President Evans Speaks
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
FOMC Member Bowman Speaks
 
 
 
+
23:00
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
23:20
none
USA (USD)
FOMC Member Williams Speaks
 
 
 
+
ມື້​ສຸກ 18.10.2019
02:30
none
Japan (JPY)
CPI, n.s.a (Sep)
Month
 
 
0,2%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National Core CPI (Sep)
Year
 
0,3%
0,5%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI (Sep)
Year
 
0,4%
0,3%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Corporate Services Price Index (CSPI)
Year
 
0,6%
0,6%
+
02:30
none
Japan (JPY)
National CPI
Month
 
 
0,0%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Trade Balance (Sep)
 
-355,9B
-143,5B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
 
 
-428,3B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
 
 
1.072,5B
+
05:00
none
China (CNY)
Fixed Asset Investment (Sep)
Year
 
5,4%
5,5%
+
05:00
none
China (CNY)
GDP (Q3)
Quarter
 
1,5%
1,6%
+
05:00
none
China (CNY)
GDP (Q3)
Year
 
6,1%
6,2%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese GDP YTD (Q3)
Year
 
 
6,3%
+
05:00
none
China (CNY)
Industrial Production (Sep)
Year
 
5,0%
4,4%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Industrial Production YTD (Sep)
Year
 
 
5,6%
+
05:00
none
China (CNY)
Retail Sales (Sep)
Year
 
7,8%
7,5%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Retail Sales YTD (Sep)
Year
 
 
8,21%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Unemployment Rate
 
 
5,2%
+
05:00
none
China (CNY)
NBS Press Conference
 
 
 
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Sep)
Year
 
 
-1,1%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Sep)
Month
 
 
-0,8%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
 
 
33,0B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
221,3B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account (Aug)
 
 
20,6B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Current Account n.s.a. (Aug)
 
 
29,8B
+
11:00
none
China (CNY)
FDI
 
 
6,90%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Unemployment Rate (Sep)
 
2,9%
2,9%
+
13:00
none
USA (USD)
OPEC Meeting
 
 
 
+
14:30
none
Turkey (TRY)
End Year CPI Forecast (Oct)
 
 
13,96%
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
712
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
856
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-73,2K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
-75,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
-48,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
-4,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
355,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
275,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative positions
 
 
18,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-160,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
54,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
50,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
41,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
-3,4K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
5,3K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-11,0K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-46,9K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
11,0K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-38,2K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
28,4K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
-75,4K
+
ມື້​ເສົາ 19.10.2019
01:00
none
USA (USD)
Treasury Department Report
 
 
 
+