ຄູມືການໃຊ້ MetaTrader

10 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆໃນການເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍ

ຫຼັງຈາກເປີດບັນຊີ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວທີ່ມີຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານສຳລັບບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານແບບ MetaTrader ຈາກນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງ ດາວໂຫລດແລະຕິດຕັ້ງພັນທະມຶດ MetaTrader ຫລືໃຊ້ ແພັດຟອມເວັບ MetaTrader ໃຊ້ເວລາບໍ່ເຖີ່ງນາທີ່ໃນການເຮັດຄວາມຄູນເຄີຍກັບເທີິນັດຊື້ຂາຍບັນຊີເງີນຝາກແລະ ເຮັດຂໍຕົກລົງທຳອິດຂອງທ່ານ

map
path
1

ປ່ຽນພາສາອິນເຕີເຟດ

ໃນການເລືອກພາສາອິນເຕີເຟດ ເຂົ້າໃນສ່ວນເມນູ “ມຸມມອງ“-“ພາສາ“

01
2

ອະນຸຍາດການເຂົ້າເຖິງບັນຊີເທຮດຂອງທ່ານ

1. ໃຫ້ຄລິກໃສ່ເມນູ “ໄຟລ໌“-“ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີການຄ້າ“.

2. ກະລຸນາໃສ່ລະຫັດບັນຊີ (ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ) ແລະລະຫັດຜ່ານການຄ້າ (ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ໃນຈົດຫມາຍລົງທະບຽນ).

3. ເລືອກ “Weltrade-Live“ ໃນ “Server“

02
3

ເປີດຊາດໃຫມ່

ຫາກຕ້ອງການເປີດຊາທໃຫມ່ເລືອກ “ຊາທໃຫມ່“ ໃນເມນູ “ໄຟລ“ file

03
4

ປັບມຸມມອງແຜນພູມ

ມູມມອງຂອງແຜນພູມຈະໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຖວເຄືອງມື

04

ເລືອກໄລຍະເວລາຂອງແຜນພູມທີ່ສະແດງລາຄາໃນຮູບແບບຂອງບາຫຼືແທ່ງທຽນຍີ່ປຸ່ນປັບຂະ ໜາດ ຂອງແຜນພູມ ແລະອື່ນໆ.

04
5

ເບິ່ງເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍທັງຫມົດ

ໃຫ້ຄລິກຂວາໃສ່ສັນຍາລັກໃນຫນ້າຈໍ “Market Watch“ ແລະເລືອກ “Show All“ ເພື່ອເບິ່ງສັນຍາລັກທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຊື້ຂາຍ

05
6

ຝາກຍອດຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີ

ຝາກເງິນຜ່ານທາງ cryptocurrencies ບັດວີຊ່າ/ມາສເຕີກາຣດ ແລ ວິທີການອື້ນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນສ່ວນ “ເງິນສົດ-ການດໍາເນີນງານດ້ານການເງິນ“ ຂອງພືນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນຂອງ Weltrade.

7

ເປີດຄຳສັ່ງຊື້

1. ຄລິກຂວາໃສ່ສັນຍາລັກທີ່ເລືອກແລະເລືອກ “ຄໍາສັ່ງໃຫມ່“

07

2. ໃນການປັບແຕ່ງໜ້າຕ່າງການຊື້ຂາຍ “ປະລິມານ“

07

3. ກົດປຸ່ມ “ຂາຍ“ ຫຼື “ຊື້“

4. ຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານຈະຖືກດຳເນີນແລະສະແດງຢູ່ໃນສ່ວນເມນູ “ການຄ້າ“

8

ຕາມຄຳສັ່ງຊື້ ແລະ ຍອດເງິນຄົງເຫຼືອບັນຊີຂອງທ່ານ

ຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກເປີດທັງຫມົດ, ຂໍ້ມູນຄໍາສັ່ງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປະຈຸບັນຄືກັນກັບຍອດເງິນຄົງເຫຼືອຂອງບັນຊີ ຈະສະແດງຢູ່ໃນສ່ວນ “ການຄ້າ“

9

ວິທີການປິດຄຳສັງຊື້ຂາຍ?

1. ເພື່ອແກ້ໄຂກໍາໄລຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງປິດການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ. Double-click ໝາຍເລກຄຳສັ່ງຊື້ ແລະ ປິດ

2. ຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານຈະປິດແລະຜົນການຊື້ຈະປະກົດໃນສ່ວນ “ປະຫວັດຂອງບັນຊີ“

09
10

ວິທີຖອນເງິນ?

ທ່ານສາມາດສັ່ງຖອນເງິນໃນສ່ວນ “ເງິນສົດ-ການດໍາເນີນງານດ້ານການເງິນ“ ຂອງພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນ Weltrade ໄດ້. ຄໍາສັ່ງຖອນເງິນທັງຫມົດຈະຸຖືກດຳເນີນການພາຍໃນ 30 ນາທີ ຕະຫຼອດເວລາ, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ.

1

ປ່ຽນພາສາອິນເຕີເຟດ

ໃນການເລືອກພາສາອິນເຕີເຟດ ເຂົ້າໃນສ່ວນເມນູ “ມຸມມອງ“-“ພາສາ“

01
2

ອະນຸຍາດການເຂົ້າເຖິງບັນຊີເທຮດຂອງທ່ານ

1. ໃຫ້ຄລິກໃສ່ເມນູ “ໄຟລ໌“-“ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີການຄ້າ“.

2. ກະລຸນາໃສ່ລະຫັດບັນຊີ (ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ) ແລະລະຫັດຜ່ານການຄ້າ (ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ໃນຈົດຫມາຍລົງທະບຽນ).

3. ເລືອກ “Weltrade-Live“ ໃນ “Server“

02
3

ເປີດຊາດໃຫມ່

ຫາກຕ້ອງການເປີດຊາທໃຫມ່ເລືອກ “ຊາທໃຫມ່“ ໃນເມນູ “ໄຟລ“ file

03
4

ປັບມຸມມອງແຜນພູມ

ມູມມອງຂອງແຜນພູມຈະໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງແຖວເຄືອງມື

04

ເລືອກໄລຍະເວລາຂອງແຜນພູມທີ່ສະແດງລາຄາໃນຮູບແບບຂອງບາຫຼືແທ່ງທຽນຍີ່ປຸ່ນປັບຂະ ໜາດ ຂອງແຜນພູມ ແລະອື່ນໆ.

04
5

ເບິ່ງເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍທັງຫມົດ

ໃຫ້ຄລິກຂວາໃສ່ສັນຍາລັກໃນຫນ້າຈໍ “Market Watch“ ແລະເລືອກ “Show All“ ເພື່ອເບິ່ງສັນຍາລັກທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຊື້ຂາຍ

05
6

ຝາກຍອດຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີ

ຝາກເງິນຜ່ານທາງ cryptocurrencies ບັດວີຊ່າ/ມາສເຕີກາຣດ ແລ ວິທີການອື້ນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນສ່ວນ “ເງິນສົດ-ການດໍາເນີນງານດ້ານການເງິນ“ ຂອງພືນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນຂອງ Weltrade.

7

ເປີດຄຳສັ່ງຊື້

1. ຄລິກຂວາໃສ່ສັນຍາລັກທີ່ເລືອກແລະເລືອກ “ຄໍາສັ່ງໃຫມ່“

07

2. ໃນການປັບແຕ່ງໜ້າຕ່າງການຊື້ຂາຍ “ປະລິມານ“

07

3. ກົດປຸ່ມ “ຂາຍ“ ຫຼື “ຊື້“

4. ຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານຈະຖືກດຳເນີນແລະສະແດງຢູ່ໃນສ່ວນເມນູ “ການຄ້າ“

8

ຕາມຄຳສັ່ງຊື້ ແລະ ຍອດເງິນຄົງເຫຼືອບັນຊີຂອງທ່ານ

ຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກເປີດທັງຫມົດ, ຂໍ້ມູນຄໍາສັ່ງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປະຈຸບັນຄືກັນກັບຍອດເງິນຄົງເຫຼືອຂອງບັນຊີ ຈະສະແດງຢູ່ໃນສ່ວນ “ການຄ້າ“

9

ວິທີການປິດຄຳສັງຊື້ຂາຍ?

1. ເພື່ອແກ້ໄຂກໍາໄລຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງປິດການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ. Double-click ໝາຍເລກຄຳສັ່ງຊື້ ແລະ ປິດ

2. ຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານຈະປິດແລະຜົນການຊື້ຈະປະກົດໃນສ່ວນ “ປະຫວັດຂອງບັນຊີ“

09
10

ວິທີຖອນເງິນ?

ທ່ານສາມາດສັ່ງຖອນເງິນໃນສ່ວນ “ເງິນສົດ-ການດໍາເນີນງານດ້ານການເງິນ“ ຂອງພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນ Weltrade ໄດ້. ຄໍາສັ່ງຖອນເງິນທັງຫມົດຈະຸຖືກດຳເນີນການພາຍໃນ 30 ນາທີ ຕະຫຼອດເວລາ, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ.

line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ