weekly-demo-series
live-rec

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ

ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ມັງກອນ 2021
10.01.2021 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 11-15 ม.ค. 2564
ຄຣິກ
3.01.2021 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 4 - 8 ม.ค. 2564
ຄຣິກ
ທັນວາ 2020
27.12.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 28 ธ.ค. 2563 -1 ม.ค. 2564
ຄຣິກ
20.12.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 21-25 ธ.ค. 2563
ຄຣິກ
13.12.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 14-18 ธ.ค. 2563
ຄຣິກ
6.12.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 7 - 11 ธ.ค. 2563
ຄຣິກ
ພະຈິກ 2020
29.11.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2563
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 ... 72

ລາຍງານພາບຈາກການສຳມະນາທີ່ຜ່ານມາ

1 2 3 4 5 ... 23
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ