ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ

ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ມີນາ 2019
17.03.2019 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 18-22 มี.ค. 2562
ຄຣິກ
10.03.2019 WELTRADE เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562
ຄຣິກ
10.03.2019 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 10 มีนาคน 2019 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
10.03.2019 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 11-15 มี.ค.2562
ຄຣິກ
3.03.2019 WELTRADE เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562
ຄຣິກ
3.03.2019 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 4-8 มี.ค. 2562
ຄຣິກ
ກຸມພາ 2019
24.02.2019 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 ... 56