ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ

ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ມີນາ 2020
22.03.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 23-27 มีนาคม 2563
ຄຣິກ
15.03.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 16-20 มีนาคม 2563
ຄຣິກ
8.03.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 9-13 มีนาคม 2563
ຄຣິກ
ກຸມພາ 2020
16.02.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563
ຄຣິກ
9.02.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
ຄຣິກ
2.02.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
ຄຣິກ
ມັງກອນ 2020
26.01.2020 บทวิเคราะห์ทองคำและคู่เงินประจำสัปดาห์ 27-31 มกราคม 2563
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 ... 66

ລາຍງານພາບຈາກການສຳມະນາທີ່ຜ່ານມາ

1 2 3 4 5 6 7 ... 23