ການຝາກແລະການຖອນເງິນ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານຫຼືຖອນເງິນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ວິທີການຊຳລະເງິນທີ່ສະດວກທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ

0%
ຄ່າຄອມມິຊັນການຝາກ
30+
ວິທີການຊຳລະເງິນ
24/7
ບໍລິການສ່ວນລົດຄືນເງິນສຳລັບລູກຄ້າ
30
ນາທີໃນການຖອນເເງິນ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີແນວໃດ

ວິທີການຝາກເງິນ

ວິທີການຝາກເງິນ ຊື່ ສະກຸນເງິນ ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ ໄລຍະເວລາດຳເນີນການ
{{ item.NAME }}
  • ສະກຸນເງິນ
  • ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ
  • ໄລຍະເວລາດຳເນີນການ

ຖອນເງິນຢ່າງໃດ

ວິທີການຖອນ

ວິທີການຖອນ ຊື່ ສະກຸນເງິນ ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ ໄລຍະເວລາດຳເນີນການ*
{{ items.NAME }}
 • {{ item.NAME }}
  • ສະກຸນເງິນ
  • ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ
  • ໄລຍະເວລາດຳເນີນການ*

*ໄລຍະເວລາໃນການເພີ່ມເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ລະບົບການຊຳລະເງິນຂື້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂພາຍໃນຂອງການໂອນເງິນທີ່ລະບົບການຊຳລະເງິນ (ຫຼືສູນປະມວນຜົນ) ການປະມວນຜົນການຊຳລະເງິນອາດໃຊ້ເວລາຫລາຍນາທີເຖິງຫລາຍຊົ່ວໂມງ

**ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທຳນຽມໃນການຖອນເງີນ ໃນກໍລະນີທີ່ສະກຸນເງີນດິຈິຕອນມີຄວາມຜັນຜວນສູງ

ໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍລິສັດ Systemgates Ltd ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ (FSA) ພາຍໃຕ້ Saint Vincent ແລະ Grenadines ເລກທີ່ທະບຽນ 24513 IBC 2018.

ຄວາມຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈ່າຍເງິ ນເທິງເວັບໄຊຕ໌ຈະດຳເນີນການຕາມທີ່ຢູ່ ບໍລິສັດ:

line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ