ແພັດຟອມການຊື້ຂາຍ ແລະ ການປະຍຸກໃຊ້ສຳຫລັບການເຮັດວຽກໃນຕະຫລາດ Forex

ເທີມີນັດ MetaTrader 4/5 ເປັນໂປຣແກຣມການເຮັດວຽກຂອງນັກເທຣດທີ່ມີເຄື່ອງມື້ຄົບເພື່ອຊວ່ຍຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດການເງີນ (Forex, CFD and Futures) ມີເຄື່ອງມື້ແລະອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃນການວິເຄາະການປຽນແປງທາງລາຄາຂອງເຄື່ອງມື້ທາງການເງີນ ການເຮັດທຸລະກຳທາງການຄ້າ ການສ້າງ ແລະ ການໃຊ້ໂປຣແກຣມການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ

Windows

MetaTrader 4 , 5

MetaTrader 4 ເປັນໂປຣແກຣມຟີຣສຳລັບການຊື້ຂາຍອອນລາຍ ໃນຕະຫຼາດ Forex ດວ້ຍຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະທີ່ໜ້າປະທັບໃຈມີຕົວຕົນຊີ້ວັດແລະເຄື່ອງມື້ໃນໂຕຫຼາຍກວ່າ 50 ໂຕ

MetaTrader 5 ເປັນແບບຟອ້ມຫຼາຍກ່ຽວກັບຊັບສີ້ນ ຝຊື່ງນຳຄວາມສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນທາງດ້ານການເທຣດ ແລະ ເຄື່ອວມື້ວິເຄາະທາງເທັກນິກທີ່ໂດດເດັນຕະຫຼອດຈົນຊວ່ຍໃຫ້ສາມາດ ນຳໃຊ້ລະບົບການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ ແບບຫຸ່ນຍົນ ແລະ ການຄັດລອກການຊື້ຂາຍໄດ້

Android

MetaTrader 4, 5

ໂປຼແກມ MetaTrader 4 ແລະ MetaTrader 5 ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນໄປກັບທຸກເວີຊັ່ນຂອງແພັດຟອມ ແລະ ເຮັດການເທຣດໄດ້ທຸກທີ່ໂດຍການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເທັບເລັດຂອງລະບົບ Android OS

iOS

MetaTrader 4, 5

MetaTrader 4 ແລະ MetaTrader 5 ສຳລັບ iPhone ແລະ iPad ພອ້ມໃຊ້ງານຟີຣໃນ App Store ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄ້າຂາຍຂອງທ່ານງາຍຂື້ນ ແລະ ຄອງໂຕ

Web Platform

MetaTrader 4, 5

ແພັດຟຣອມເວັບ MetaTrader 4/5 ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າ Forex ຈາກເບົາເຊີແລະລະບົບປະຕິບັດການ (Windows, Mac, Linux) ໂດຍບໍ່ມີຊໍແວເພີ່ມເຕີມ. ເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍໃນພຽງແຕ່ສອງຄລິກ.

Windows

MetaTrader 4 MultiTerminal

MetaTrader 4 MultiTerminal ເປັນອົງປະກອບໄໝ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳຫລັບຜູ້ທີ່ຈັດການບັນຊີນັກລົງທຶນ ແລະ ເທຣດເດີ້ ທີ່ເຮັດວຽກກັບຫລາຍບັນຊີພ້ອມໆກັນ.

ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ MetaTrader

01 ລົງຊື່ສະຫມັກ ໜ້າເວັບໄຊຂອງເຮົາເປີດບັນຊີ ແລະ ເຮັດການຝາກເງີນເຂົ້າບັນຊີຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ

02 ເລືອກແພັດຟອມການຊື້ຂາຍທີ່ເໝາະສົມສຳຫລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ

03 ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ ຫຼື ເຂົ້າສູ້ລະບົບແວບ ເວີຊັ້ນ ແລະ ຕິດຕັ້ງການເທຣດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ

ເປີດ​ບັນ​ຊີ
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ