ເຄື່ອງ​ມື​ທາງ​ການ​ເງີນ

ການແຜ່ກະຈາຍລອຍ, ຈຸດຈາກ:
ການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນ, ຈຸດ
ຂະໜາດ​ຂອງ 1 ລ໊ອດ
ເອີ້ນມາລຈິ້ນ
ຕັດ​ຂາດ​ທຶນ
Buy Swap,
ຄະແນນ
Sell Swap,
ຄະແນນ
Forex
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ໂລ​ຫະ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ສິນ​ຄ້າ​ໂພກ​ພັນ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ດັດສະນີ CFDs
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
CFD ສຳລັບຕາສານ Digital 2
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

1 - ເລເວີເຮຈສຳລັບສິນຄ້າໂພຄະພັນ (XTIUSD, XBRUSD) ແລະ CFD ດັຊນີ -1:500

- ເລເວີເຮຈສຳລັບ XAGUSD-1:100

ຢຸດການຊື້ຂາຍ XBRUSD 00:00-03:00 EET

ຢຸດການຊື້ຂາຍ XTIUSD 00:00-01:00 EE

ຢຸດການຊື້ຂາຍໂລຫະ 00:00-00:59 EET

ບັນຊີຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ, ໂລຫະ ແລະ ສິນຄ້າໂພກຄະພັນຈະຖືກເພີ່ມຄ່າ swap ສາມເທົ່າຕັ້ງແຕ່ວັນພຸດຫາວັນພະຫັດ

ບໍລິສັດຂໍສະງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງບາງສ່ວນຫລືທັງໝົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ Swap Points ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ດ້ານເທິງນີ້ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງຕະຫລາດ.

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການເພີ່ມສະເປຣດທີ່ປະກາດໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດສູງແລະ/ຫຼືສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດບໍ່ພຽງພໍ

ເນື່ອງຈາກຄຸນນະສົມບັດການບໍາລຸງຮັກສາຊອບແວພື້ນຖານໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ (ປະມານ 30 ວິນາທີ) ເປັນໄປໄດ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ 00:00 - 01:00 (EET), ສະເລ່ຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ

2 - CFD ສຳລັບຕາສານ Digital:

ຕາງຕະລາງການລົງທຶນ 00:00-24:00 EET. ຫຍຸດການເທຣດທຸກວັນອາທິດ: 04:30-04:35 EET.

ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບອຸປະກອນໃຫ້ບໍລີການການປ້ອງກັນໃນທຸກອາທິດດັ່ງນັ້ນຈະມີການຕັດສັນຍານການລົງທຶນແລະ/ຫຼື ຊອບຮ໌ແວຣ໌ຈຳລອງປະມານ 5-10 ນາທີ

ການແລກປ່ຽນສາມຄັ້ງ ສຳ ລັບສະກຸນເງິນ Digital ລຈະຖືກຄິດຄ່າທຳນຽມໃນວັນສຸກໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້ການຊື້ຂາຍ
ການແຜ່ກະຈາຍລອຍ, ຈຸດຈາກ:
ການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນ, ຈຸດ
ຂະໜາດ​ຂອງ 1 ລ໊ອດ
ເອີ້ນມາລຈິ້ນ
ຕັດ​ຂາດ​ທຶນ
Buy (Long)
ລາຍວັນ %
Sell (Short)
ລາຍວັນ %
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ຕໍ່ວັນ
{{item['SWAP_S']}}% ຕໍ່ວັນ
ໂລ​ຫະ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ຕໍ່ວັນ
{{item['SWAP_S']}}% ຕໍ່ວັນ
ສິນ​ຄ້າ​ໂພກ​ພັນ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ຕໍ່ວັນ
{{item['SWAP_S']}}% ຕໍ່ວັນ
CFD ສຳລັບຕາສານ Digital 3
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ຕໍ່ວັນ
{{item['SWAP_S']}}% ຕໍ່ວັນ
ດັດສະນີ CFDs
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ຕໍ່ວັນ
{{item['SWAP_S']}}% ຕໍ່ວັນ
ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

1 ເລເວີເຣຈສຳຫລັບສິນຄ້າໂພກກະພັນ (XTIUSD, XBRUSD), CFD ຂອງຫຸ້ນ ແລະ CFD ດັດຊະນີ - 1:500

ຢຸດການຊື້ຂາຍ XBRUSD 00:00-03:00 EET2
ຢຸດການຊື້ຂາຍ XTIUSD 00:00-01:00 EET2
ຢຸດການຊື້ຂາຍໂລຫະ 00:00-00:59 EET2

Swap ປະລິມານສາມເທົ່າຈະຖືກຫັກຈາກບັນຊີສຳລັບຄູ່ສະກຸນເງີນ ໂລຫະມີຄ່າ ແລະສິນຄ້າໂພກພັນຕັ້ງແຕ່ວັນພຸດເຖິງວັນພະຫັດ

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງທັງໝົດຫລືບາງສ່ວນໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ Swap ທີ່ກ່າວເຖິງຂ້າງຕົ້ນຕາມສະຖານນະການໃນຕະຫລາດ

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການເພີ່ມສະເປຣດທີ່ປະກາດໄວ້ໃນກໍລະນີທີ່ຕະຫລາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງແລະ/ຫລື ຫລືສະພາບຄ່ອງໃນຕະຫລາດບໍ່ພຽງພໍ

ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດການບຳລຸງຮັກສາຊອບແວຣ໌ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ອາດມີຢຸດສະເໜີລາຄາ (ປະມານ 30 ວິນາທີ) ໃນຊ່ວງເວລາ 00:00 ນ. ເຖິງ 01:00 ນ. (EET) ໂດຍສະເລ່ຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ

ເນື່ອງຈາກການບຳລຸງຮັກສາເຊີງປ້ອງກັນຂອງອຸປະກອນໃນຊ່ວງສຸດອາທິດ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່ ກັບເຊີຟເວີການຊື້ຂາຍປົກກະຕິ ແລະ/ຫລື ເຊີຟເວີເດໂມ່ 1 ເທື່ອພາຍໃນ 5-10 ນາທີ

ສຳລັບສະກຸນເງີນດິຈິຕອນ ຈະມີການເອີ້ນເກັບຄ່າ swap ສາມເທົ່າໃນວັນສຸກເມື່ອສີ້ນສຸດມື້ຊື້ຂາຍຊ່ວງການຊື້ຂາຍ 00:00-24:00 EET ຢຸດການຊື້ຂາຍທຸກວັນອາທິດເວລາ: 04:30-04:35 EET
ການແຜ່ກະຈາຍລອຍ, ຈຸດຈາກ:
ການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນ, ຈຸດ
ຂະໜາດ​ຂອງ 1 ລ໊ອດ
ເອີ້ນມາລຈິ້ນ
ຕັດ​ຂາດ​ທຶນ
Buy Swap,
ຄະແນນ
Sell Swap,
ຄະແນນ
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ໂລ​ຫະ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ສິນ​ຄ້າ​ໂພກ​ພັນ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ດັດສະນີ CFDs
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ຫຸ້ນ CFDs 2
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} share
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
CFD ສຳລັບຕາສານ Digital 3
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

1 - ເລເວີເຣຈສຳຫລັບສິນຄ້າໂພກກະພັນ (XTIUSD, XBRUSD), CFD ຂອງຫຸ້ນ ແລະ CFD ດັດຊະນີ - 1:500

ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ XBRUSD 05:00-08:00 (ເວລາປະເທດໄທ)
ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ XTIUSD 05:00-06:00 (ເວລາປະເທດໄທ)
ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ ໂລຫະ 05:00-05:59 (ເວລາປະເທດໄທ)

ບັນຊີຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ, ໂລຫະ ແລະ ສິນຄ້າໂພກຄະພັນຈະຖືກເພີ່ມຄ່າ swap ສາມເທົ່າຕັ້ງແຕ່ວັນພຸດຫາວັນພະຫັດ

ບໍລິສັດຂໍສະງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງບາງສ່ວນຫລືທັງໝົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ Swap Points ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ດ້ານເທິງນີ້ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງຕະຫລາດ.

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການເພີ່ມສະເປຣດທີ່ປະກາດໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດສູງແລະ/ຫຼືສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດບໍ່ພຽງພໍ

ເນື່ອງຈາກຄຸນນະສົມບັດການບໍາລຸງຮັກສາຊອບແວພື້ນຖານໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ (ປະມານ 30 ວິນາທີ) ເປັນໄປໄດ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ 00:00 - 01:00 (EET), ສະເລ່ຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ

2 - ຊ່ວງການຊື້ຂາຍ 16:31 - 22:59 EET ຈະມີການຮຽກເກັບຄ່າສະແວັບສາມເທົ່າໃນວັນສຸກເມື່ອສິ້ນສຸດການຊື້ຂາຍ.

3 - CFD ສຳລັບຕາສານ Digital:

ຕາງຕະລາງການລົງທຶນ 00:00-24:00 EET. ຫຍຸດການເທຣດທຸກວັນອາທິດ: 04:30-04:35 EET.

ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບອຸປະກອນໃຫ້ບໍລີການການປ້ອງກັນໃນທຸກອາທິດດັ່ງນັ້ນຈະມີການຕັດສັນຍານການລົງທຶນແລະ/ຫຼື ຊອບຮ໌ແວຣ໌ຈຳລອງປະມານ 5-10 ນາທີ

ການແລກປ່ຽນສາມຄັ້ງ ສຳ ລັບສະກຸນເງິນ Digital ລຈະຖືກຄິດຄ່າທຳນຽມໃນວັນສຸກໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້ການຊື້ຂາຍ
ການແຜ່ກະຈາຍລອຍ, ຈຸດຈາກ:
ການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນ, ຈຸດ
ຂະໜາດ​ຂອງ 1 ລ໊ອດ
ເອີ້ນມາລຈິ້ນ
ຕັດ​ຂາດ​ທຶນ
Buy Swap,
ຄະແນນ
Sell Swap,
ຄະແນນ
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ໂລ​ຫະ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ດັດສະນີ CFDs
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ສິນ​ຄ້າ​ໂພກ​ພັນ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ຫຸ້ນ CFDs 2
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} share
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
CFD ສຳລັບຕາສານ Digital 3
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

1 - ເລເວີເຣຈສຳຫລັບສິນຄ້າໂພກກະພັນ (XTIUSD, XBRUSD), CFD ຂອງຫຸ້ນ ແລະ CFD ດັດຊະນີ - 1:500

ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ XBRUSD 05:00-08:00 (ເວລາປະເທດໄທ)
ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ XTIUSD 05:00-06:00 (ເວລາປະເທດໄທ)
ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ ໂລຫະ 05:00-05:59 (ເວລາປະເທດໄທ)

ບັນຊີຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ, ໂລຫະ ແລະ ສິນຄ້າໂພກຄະພັນຈະຖືກເພີ່ມຄ່າ swap ສາມເທົ່າຕັ້ງແຕ່ວັນພຸດຫາວັນພະຫັດ

ບໍລິສັດຂໍສະງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງບາງສ່ວນຫລືທັງໝົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ Swap Points ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ດ້ານເທິງນີ້ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງຕະຫລາດ.

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການເພີ່ມສະເປຣດທີ່ປະກາດໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດສູງແລະ/ຫຼືສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດບໍ່ພຽງພໍ

ເນື່ອງຈາກຄຸນນະສົມບັດການບໍາລຸງຮັກສາຊອບແວພື້ນຖານໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ (ປະມານ 30 ວິນາທີ) ເປັນໄປໄດ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ 00:00 - 01:00 (EET), ສະເລ່ຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ

2 - ຊ່ວງການຊື້ຂາຍ 16:31 - 22:59 EET ຈະມີການຮຽກເກັບຄ່າສະແວັບສາມເທົ່າໃນວັນສຸກເມື່ອສິ້ນສຸດການຊື້ຂາຍ.

3 - CFD ສຳລັບຕາສານ Digital:

ຕາງຕະລາງການລົງທຶນ 00:00-24:00 EET. ຫຍຸດການເທຣດທຸກວັນອາທິດ: 04:30-04:35 EET.

ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບອຸປະກອນໃຫ້ບໍລີການການປ້ອງກັນໃນທຸກອາທິດດັ່ງນັ້ນຈະມີການຕັດສັນຍານການລົງທຶນແລະ/ຫຼື ຊອບຮ໌ແວຣ໌ຈຳລອງປະມານ 5-10 ນາທີ

ການແລກປ່ຽນສາມຄັ້ງ ສຳ ລັບສະກຸນເງິນ Digital ລຈະຖືກຄິດຄ່າທຳນຽມໃນວັນສຸກໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້ການຊື້ຂາຍ
ການແຜ່ກະຈາຍລອຍ, ຈຸດຈາກ:
ການແຜ່ກະຈາຍໃນປະຈຸບັນ, ຈຸດ
ຂະໜາດ​ຂອງ 1 ລ໊ອດ
ເອີ້ນມາລຈິ້ນ
ຕັດ​ຂາດ​ທຶນ
Buy Swap,
ຄະແນນ
Sell Swap,
ຄະແນນ
Forex
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ໂລ​ຫະ
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ສິນ​ຄ້າ​ໂພກ​ພັນ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SPREAD_CUR']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ

1 - ເລເວີເຣຈສຳຫລັບສິນຄ້າໂພກກະພັນ (XTIUSD, XBRUSD), CFD ຂອງຫຸ້ນ ແລະ CFD ດັດຊະນີ - 1:500

ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ XBRUSD 05:00-08:00 (ເວລາປະເທດໄທ)
ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ XTIUSD 05:00-06:00 (ເວລາປະເທດໄທ)
ຊ່ວງເວລາພັກການເທຣດສຳລັບ ໂລຫະ 05:00-05:59 (ເວລາປະເທດໄທ)

ບັນຊີຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ, ໂລຫະ ແລະ ສິນຄ້າໂພກຄະພັນຈະຖືກເພີ່ມຄ່າ swap ສາມເທົ່າຕັ້ງແຕ່ວັນພຸດຫາວັນພະຫັດ

ບໍລິສັດຂໍສະງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງບາງສ່ວນຫລືທັງໝົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ Swap Points ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ດ້ານເທິງນີ້ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງຕະຫລາດ.

ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການເພີ່ມສະເປຣດທີ່ປະກາດໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດສູງແລະ/ຫຼືສະພາບຄ່ອງຂອງຕະຫຼາດບໍ່ພຽງພໍ

ເນື່ອງຈາກຄຸນນະສົມບັດການບໍາລຸງຮັກສາຊອບແວພື້ນຖານໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສະພາບຄ່ອງ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ (ປະມານ 30 ວິນາທີ) ເປັນໄປໄດ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ 00:00 - 01:00 (EET), ສະເລ່ຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ
line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ