11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ພຶດສະພາ 2018  
20.05.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 21-25 พ.ค.2561
ຄຣິກ
13.05.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 14-18 พ.ค. 2561
ຄຣິກ
7.05.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 7-11 พ.ค. 2561
ຄຣິກ
  ເມສາ 2018  
29.04.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
ຄຣິກ
22.04.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 23-27 เม.ย. 2561
ຄຣິກ
15.04.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 16-20 เม.ย. 2561
ຄຣິກ
8.04.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2018 ณ MANDARIN
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 ... 42