11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ສິງຫາ 2018  
12.08.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 13-17 ส.ค. 2561
ຄຣິກ
6.08.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 6-10 ส.ค. 2561
ຄຣິກ
  ກໍລະກົດ 2018  
29.07.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561
ຄຣິກ
23.07.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 23-27 ก.ค. 2561
ຄຣິກ
15.07.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 16-20 ก.ค. 2561
ຄຣິກ
8.07.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 9-13 ก.ค. 2561
ຄຣິກ
2.07.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 2-6 ก.ค. 2561
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 ... 44