11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ມີຖຸນາ 2018  
24.06.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 25-29 มิ.ย. 2561
ຄຣິກ
17.06.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 18-22 มิ.ย. 2561
ຄຣິກ
10.06.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 11-15 มิ.ย. 2561
ຄຣິກ
4.06.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 4 - 8 มิ.ย. 2561
ຄຣິກ
  ພຶດສະພາ 2018  
27.05.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561
ຄຣິກ
20.05.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 21-25 พ.ค.2561
ຄຣິກ
13.05.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 14-18 พ.ค. 2561
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 ... 43