11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ທັນວາ 2016  
18.12.2016 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 19-23 ธ.ค. 2559
ຄຣິກ
11.12.2016 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2016 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
10.12.2016 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 12-16 ธ.ค. 2559
ຄຣິກ
4.12.2016 WELTRADE ร่วมมือกับ IB ประเทศลาว จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2016 ณ ประเทศลาว
ຄຣິກ
3.12.2016 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 5-9 ธ.ค. 2559
ຄຣິກ
  ພະຈິກ 2016  
27.11.2016 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2016 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
27.11.2016 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2559
ຄຣິກ Thaiforex.net
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 41