11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ມີນາ 2018  
11.03.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2018 ณ ศูนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
11.03.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่
ຄຣິກ
11.03.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 12-16 มี.ค. 2561
ຄຣິກ
4.03.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 5-9 มี.ค. 2561
ຄຣິກ
  ກຸມພາ 2018  
28.02.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
ຄຣິກ
25.02.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ศูนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
25.02.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 ... 41