11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ກຸມພາ 2018  
18.02.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดสุรินทร์
ຄຣິກ
17.02.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 19-23 ก.พ. 2561
ຄຣິກ
12.02.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 12-16 ก.พ. 2561
ຄຣິກ
11.02.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
11.02.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 ณ โรงแรม Classic Kameo
ຄຣິກ
10.02.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
ຄຣິກ
4.02.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ 5 - 9 ก.พ. 2561
ຄຣິກ
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41