11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ມັງກອນ 2018  
28.01.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561ณ โรงแรมวังใต้
ຄຣິກ
28.01.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
ຄຣິກ
27.01.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงแรมทวิน โลตัส
ຄຣິກ
21.01.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561ณ โรงแรม จี หัวหิน
ຄຣິກ
21.01.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2018 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดสุรินทร์
ຄຣິກ
21.01.2018 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2018 ณ ศุนย์ IB WELTRADE นนทบุรี
ຄຣິກ
21.01.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 22-26 ม.ค. 2561
ຄຣິກ
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 41