11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ມັງກອນ 2018  
14.01.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 15-19 ม.ค. 2561
ຄຣິກ
7.01.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 8-12 ม.ค. 2561
ຄຣິກ
1.01.2018 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 1-5 ม.ค. 2561
ຄຣິກ
  ທັນວາ 2017  
24.12.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2017 ณ ศูนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
24.12.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2017 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดสุรินทร์
ຄຣິກ
24.12.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 25-29 ธ.ค. 2560
ຄຣິກ
17.12.2017 WELTRADE จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2017 ณ เมืองปากเซ ประเทศลาว
ຄຣິກ
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 41