11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ແບບທົ່ວໄປ


ເວັບໄຊນ໌ສຳຫຼັບສຳມະນາຂອງເຮົາເປັນສິງທີ່ອົງກອນສ້າງຂື້ນເພື່ອແກ້ປັນຫາ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເທຣດດິງທຸກທ່ານສາມາດຮຽນທຸກຄອດຕາມຄວາມສະດວກ ໂດຍບໍ່ກະທົບຕາລາງຊີວິດປະຈຳວັນ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາແລະຄ່າເດີນທາງ.

ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ ຜູ້ສອນຈະສາມາດຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ຮຽນໄດ້ແລະມີການບັນທຶກການສອນ ເພື່ອຮວບຮ່ວມໄວ້ໃນ "ຄັ້ງການສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌" ເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການແກ້ປັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມເຖິງຈັດໝວດໝູ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຮຽນ ຊື່ງຄອບຄຸມຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທັງສຳຫຼັບເທຣດເດີທີ່ຫາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນແລະຜູ້ທີ່ສຳນານແລ້ວ.

ຄຣັ້ງຂໍ້ມູນການສຳມະນາຜ່ານທາງເວັບໄຊນ໌

ສາມາດເບິງການບັນທຶກສຳມະນາຜ່ານເວັບໄຊນ໌ທີ່ທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ

ວັນທີ່ແລະເວລາ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ເບິງເປັນວິດີໂອ ສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
  ທັນວາ 2017  
17.12.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2017 ณ Pacific Patk Hotel
ຄຣິກ
17.12.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 18-22 ธ.ค. 2560
ຄຣິກ
16.12.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB Elysium Trader จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2017 ณ The Bazaar Hotel Bangkok
ຄຣິກ
10.12.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2017 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี
ຄຣິກ
10.12.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 11-15 ธ.ค. 2560
ຄຣິກ
3.12.2017 บทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่ 4-8 ธ.ค. 2560
ຄຣິກ
  ພະຈິກ 2017  
26.11.2017 WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดสุรินทร์
ຄຣິກ
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 41