11

years

anniversary

ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ

ของที่ระลึก


ຂອງຂວັນທີ່ລະນຶກຈາກໂບຣກເກີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ພວກເຮົາຢາກຈະຂອບໃຈລູກຄ້າທຸກຄົນ
ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

  • ໄດ້ຮັບເສື້ອຍືດທີ່ມີແບນ ທີ່ເງີນຝາກ $500
    ແລະເຮັດຜົນປະກອບການຈຳນວນ 5 lots.
  • ໄດ້ຮັບເສື້ອຍືດແລະໝວກທີ່ມີແບນ ທີ່ເງິນຝາກຈຳນວນ $1,000
    ແລະເຮັດຜົນປະກອບການຈຳນວນ 10 lots.
ຮັບຂອງຂວັນຟຣີ

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຟຣີ?

ສະໝັກ

ຝາກ 1000$
ທັງໝົດ

ບັນລຸປະລິມານການຊື້ຂາຍ 10 lots

ໄດ້ຮັບຟຣີ
ເສື້ອຍືດແລະໝວກແກ໊ບ