ສຳເລັດການຊື້ຂາຍ {{currentContest.amount}} ລອ໋ດ ໃນໝື່ງອາທິດ ແລະ ຮັບໂອການຊະນະ ລາງວັນເງີນສົດ ທຸກວັນອາທິດ!

ເງິນລາງວັນ
{{(currentContest.prizePool | number).replace(",", " ")}} USD
ການຈັບລ້າງວັນຄັ້ງຕໍ່ໄປເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນ
{{number}}
{{number}}
ວັນ
{{number}}
{{number}}
ຊົ່ວໂມງ
{{number}}
{{number}}
ນາທີ
{{number}}
{{number}}
ວິນາທີ
ຜຼ້ຊະນະ
{{currentContest.winners}}
ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ເບີໂທລະສັບທີ່ຖືກຢືນຢັນແລ້ວຈະເຂົ້າຮ່ວມໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມຄືບ ໜ້າ ຂອງປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການແມ່ນມີຢູ່ໃນສ່ວນຕົວ.
${{(currentContest.prizeGrid[0]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[1]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[2]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[3]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[4]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[5]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[6]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[7]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[8]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[9]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[5]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[8]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}
${{(currentContest.prizeGrid[9]['amount'] | number).replace(',', ' ')}}

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີການຈັບສະຫລາກສິ້ນສຸດແລ້ວ!

ID:

{{progressInterest}}% ສຳ ເລັດແລ້ວ
star

ຜູ້ຊະນະມື້ນີ້

ລ້າງວັນທີ #{{currentContest.drawId}}
{{currentContest.start_draw_date}}
ລຳດັບທີ່
ລາງວັນ
star

ຜູ້ຊະນະມື້ນີ້

ລ້າງວັນທີ #{{currentWinners.id}}
{{currentWinners.date}}
ລຳດັບທີ່
ລາງວັນ
{{item.place}}
${{(item.amount | number).replace(",", " ")}}
star
ການຈັບລ້າງວັນລ່າສຸດ
{{item.date}}
${{(item.prizePool | number).replace(',', ' ')}}
ລ້າງວັນທີ #
{{item.id}}
ຜຼ້ຊະນະ
{{item.winners.length}}
ເງື່ອນໄຂການໂປຣໂມຊັ້ນ
line.me icon
ເລື່ອນຂຶ້ນ