no-fee

ເທຣດ crypto ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຄອມມີຊັ່ນ!

ພີ່ມລະດັບການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານດວ້ຍຄອມມີຊັ່ນ 0%!

ການຝາກເງີນດວ້ຍ
fiat

X20

ເລເວີເຣດ

0 FEES

ບໍ່ມີຄ່າຄອມມີຊັ່ນ

30 MIN

ຖອນເງີນ 24/7
ໃນ 30 ນາທີ

0 FEES 0 FEES 0 FEES 0 FEES 0 FEES

ການເຝົ້າເບີ່ງຕະຫຼາດ Cryptocurrency

ຄູ່ ລາຄາສຸດທ້າຍ ປ່ຽນແປງໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ສູງສຸດໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຂັ້ນຕ່ຳໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ
{{item.symbolFirst}} / {{item.symbolSecond}}

{{item.name}}

{{(item.lastBid | number:2).replace(',', ' ')}}

≈ ${{(item.lastBidUsd | number:2).replace(',', ' ')}}

{{(item.lastBid | number:5).replace(',', ' ')}}

≈ ${{(item.lastBidUsd | number:2).replace(',', ' ')}}

{{(item.lastBid | number:5).replace(',', ' ')}}

≈ ${{(item.lastBidUsd | number:2).replace(',', ' ')}}

{{(item.lastBid | number:5).replace(',', ' ')}}

≈ ${{(item.lastBidUsd | number:2).replace(',', ' ')}}

{{(item.priceChange | number:2).replace(',', ' ')}}% ${{(item.maxBid | number:2).replace(',', ' ')}} ${{(item.maxBid | number:5).replace(',', ' ')}} {{(item.maxBid | number:5).replace(',', ' ')}} {{(item.maxBid | number:5).replace(',', ' ')}} ${{(item.minBid | number:2).replace(',', ' ')}} ${{(item.minBid | number:5).replace(',', ' ')}} {{(item.minBid | number:5).replace(',', ' ')}} {{(item.minBid | number:5).replace(',', ' ')}}
ຂໍ້ມູນສະເພາະທັງໝົດ cryptocurrency ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ບອນນີ້.
ເປີດບັນຊີ
0 FEES 0 FEES 0 FEES 0 FEES 0 FEES

ເຮັດການຊື້ຂາຍງ່າຍໃນອີນເຕີເນັດທີ່ສະດວກ

ມັນສະດວກທັງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບ ເຄື່ອງມື້ທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດຈະຖຶກລວບລວມໄວ້ຫຼາຍ.

MetaTrader 5 ເປັນແບບຟອມທີ່ມີຫຼາຍຕະຫຼາດສຳລັບການຊື້ຂາຍການວິເຄາະທາງເຕັກນິກການກອບປີການຊື້ຂາຍ ແລະ ລະບົບການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ (ຫຸ້ນຊື້ຂາຍ).

  • ເຂົ້າຮອດຕະຫຼາດການເງີນຢ່າງໄວ້ວາ
  • ສຳລັບ​ຄອມພິວເຕີ, ສະ​ມາດ​ໂຟນ, ແລະ​ແທັບ​ເລັດ ຫລື​ ແພດ​ຟອ​ມ​ເວັບ​ອອນ​ໄລນ໌
  • ມີຟັງຊັ່ນການຊື້ຂາຍຫຼາຍຢ່າງ
0 FEES 0 FEES 0 FEES 0 FEES 0 FEES

ເລີ່ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍດຽວນີ້

1

ລົທະບຽນ ເທິງເວັບໄຊຕ໌ແລະເປີດບັນຊີ Crypto

2

ດາວໂຫຼດ ແລະຕິດຕັ້ງແພດຟອມ MT4 ຫລື MT5 ຈາກນັ້ນເຂົ້າເຖິງບັນຊີ Crypto ໃນນັ້ນ

3

ເລີ່ມເທຣດ
ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້!

ເປີດບັນຊີ
ເລື່ອນ​ຂຶ້ນ